Nader Bekeken

In het licht van het koninkrijk

NB2020-1

januari 2020
jaargang 27, nr 1

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Henk Drost
God weet wel raad met je
Hoe denk je over God? Als je Hem alleen maar ziet als toeschouwer, kun je je gang gaan. Dan kom je Hem wel tegen in zijn oordeel. Wie met de zonde aan de hand blijft lopen, komt er niet mee weg. Hij weet wel raad met je.

Actueel:
Jan Wesseling
Een nieuwe orde en het krabbende anker
Het concept voor een nieuwe kerkorde voor GKv/NGK is niet sterk. Doordat het kerkelijk recht de ontwikkelingen wil volgen, krijgt het een meegaand en toegeeflijk karakter. Een en ander wordt nader uitgewerkt.

Column:
Gijs Zomer
Teugelloze lust
Over huwelijk, seksualiteit en nieuwe catechismus.

Thema:
Sipke Alserda
Weergave van een congres. Representatieve bundel over homoseksualiteit
In november 2018 is te Nijkerk een congres gehouden over homoseksualiteit en kerk. De bijdragen van dat congres zijn gebundeld. Zes theologen en zes niet-theologen geven zo hun visie op homoseksualiteit. Van de schrijvers zijn er vijf zelf ook homo/lesbienne, vier van hen kozen bewust voor het celibaat.

Ethiek:
Sipke Alserda
Ethiek in het licht van het komende koninkrijk. Prof. Ad de Bruijne over homoseksualiteit (1)
Het thema van het koninkrijk als factor in de ethiek speelt al een heel aantal jaren een rol. Met name prof. Ad de Bruijne heeft hierover meerdere malen gepubliceerd. Daarin wordt zichtbaar dat hij op dit punt een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ook in de toespitsing op homoseksualiteit. Dit artikel volgt en taxeert deze ontwikkeling.

Ethiek en de manier van bijbelgebruik. Prof. Ad de Bruijne over homoseksualiteit (2)
Bij de exegetisch-hermeneutische benadering gaat het, kort gezegd, over: wat zegt de Bijbel? Het spreekt vanzelf dat bij christelijke ethiek de Bijbel een rol speelt: wat is goed en wat niet? Voor mensen is het vrijwel onmogelijk om dat vast te stellen. Daarom gaan we te rade bij de Bijbel als Woord van God. Maar: geldt wat in de Bijbel staat, ook voor ons vandaag? En zo ja, hoe dan precies? Vooral daarover gaat dit tweede artikel.

Woordwaarde:
Egbert Brink
Dankzij een wijnboer snap ik mijn Wijnboer
God houdt als eigenaar van zijn wijngaard (u en ik). Maar wat bedoelt Jezus dan, als Hij zegt dat een wijnbouwer meteen al ranken die geen vrucht dragen, afkapt; zo wordt de opbrengst toch minder?

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Keuzestress
God heeft zich bij de uitverkiezing niet laten leiden door stress, maar door liefde.

Gelezen:
Harm Boiten
Dwaas egodocument of kwetsbaar boek?
Jochem Douma schreef zijn autobiografie, getiteld Onderweg (uitg. Brevier, Kampen), een boek over kerk- en levensgeschiedenis.

Gelezen:
Martin van Veelen
Over de strijd van de Heer tegen de afgoden van Egypte
Ds. Harm Jan Boiten schreef De tien plagen. Godsgericht over Egyptische goden (uitg. Royal Jongbloed/Groen, Heerenveen).

Uit andere bladen:
Perry Storm
Toenadering tussen Rome en Reformatie over het avondmaal?
In De Waarheidsvriend gaf ds. C.H. Hoogendoorn aandacht aan een Duitse studie van protestantse en katholieke theologen over de leer van het avondmaal.
Lof op postmodern christendom
InVolzin interviewde Elze Riemer de filosoof/theoloog Gerko Tempelman n.a.v. diens boek Ongeneeslijk religieus.

Gedicht:
Fall-out, Gerrit Achterberg. Met kort commentaar van Gert Slings.

 
 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer