Nader Bekeken

Kinderen voor Abraham

NB2019-11

november 2019
jaargang 26, nr 11

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Erwin Kroeze
Echte geluksvogels
Hoe ver kan het verlangen naar God gaan? Heel ver, als je Psalm 84 leest. Het mooie is dat de tweede helft van de psalm verandert in een gebed om ontferming.Wij mogen onbevangen naar Hem op weg gaan.

Actueel:
Anne van der Sloot
M/V-debat. Omwille van de katholiciteit van de kerk
Bestaat er verband tussen de katholiciteit van de kerk en het synodebesluit over het onderwerp M/V en ambt? Na uitleg van wat onder katholiciteit verstaan wordt, is de kernvraag in hoeverre Christus’ gerechtigheid als argument kan/mag dienen in de kwestie vrouw en ambt.

Column:
Gijs Zomer
Een reis in tranen
Over een reis die allerlei emoties opriep.

Thema:
Balten Pieter Hagens
Hoe kerk en politiek de veranderingen verend opvangen. De actualiteit van Abraham Kuyper

De Nederlandse politiek kenmerkt zich door het zoeken naar consensus. Ook in de kerk lijkt deze cultuur gemeengoed. Wat betekent dit? Balten Pieter Hagens verwijst hiervoor naar de erfenis van Abraham Kuyper. Er ontstaat nu een nieuwe consensus: ‘eenheid in verscheidenheid’. Dus geen eensgezindheid. Maar daar roept de Bijbel ons wel toe op. Of is dat niet meer van deze tijd?

Woordwaarde
Gert Kwakkel
Besnijd je slaven!
Abraham zal uitgroeien tot vader van een menigte volken, mits hij erkent dat God er recht op heeft om bij heel zijn leven betrokken te zijn. In dat kader staat Gods opdracht aan hem om al zijn slaven te besnijden. Alle mannen in zijn huis moeten het merk van Gods verbond dragen. Zo wil God Abraham en zijn nakomelingen ervan doordringen hoe zeker zijn beloften zijn.

Israël – Tweeluik I:
Ferdinand Bijzet
Is Israël nog steeds Gods oogappel?
Is het huidige Israël nog steeds Gods oogappel? Moeten we daarom een massale bekering van Israël verwachten? Romeinen 11 is geen voorzegging dat zo’n massale bekering van alle Joden eens ook gegarandeerd zal plaatsvinden. En we mogen er al helemaal niet uit afleiden dat God naast zijn bemoeienis met de heidenen bezig is een apart reddingsplan met de staat Israël te realiseren.

Israël – Tweeluik II:
Michael Mulder
Israël is nog steeds Gods oogappel!
Over Israël en de Joden bestaan verschillende meningen. Daarom als reactie op het artikel van Bijzet een tweede bijdrage om de gedachtewisseling niet uit de weg te gaan en vergissingen uit de weg te ruimen.

Getuigen vandaag:
Peter Drost
Een mooie erfenis!
Over wat Bijbel en belijdenis zeggen over de erfzonde en de mooie erfenis die ons wacht.

Gelezen:
Harm Boiten
De Dordtse kerkorde, een format van formaat
Mevr. A. van Harten-Trip promoveerde op de Dordtse kerkorde en haar dissertatie kreeg de titel De Dordtse Kerkorde 1619 (uitg. Kok Boekencentrum Academic, Utrecht).

Uit andere bladen:
Perry Storm
Christendom op de terugtocht
In Trouw interviewde Kleis Jager de Franse politicoloog, filosoof en islamkenner Olivier Roy over het seculariserende Europa.
Een steeds waziger Troost
Ds. André Troost werd in De Nieuwe Koers door Jasper van den Bovenkamp geïnterviewd o.a. over zijn visie op Jezus.

Gedicht:
Waarover zal ik zingen. Jan Hanlo. Met kort commentaar van Gert Slings.

 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Aprilnummer
- Witter dan sneeuw!
- Alweer genocide?
- Het evangelie wordt wet

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer