Nader Bekeken

Eenzame verbondenheid

NB2018-11

november 2018
jaargang 25, nr 11

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Zweitse van Hijum
Verbonden in eenzaamheid
De spreukendichter laat ons in Spreuken 14:10 zien dat een vorm van eenzaamheid in dit leven onontkoombaar is. Verbondenheid is dan ook genade. Soms valt het je ten deel: dat moment van kunnen begrijpen en begrepen worden.

Kroniek:
Kees van Dijk
Heilige Anna, ik zal monnik worden…
Het kloosterleven heeft op velen een bepaalde aantrekkingskracht. Een oecumenisch klooster als Taizé trekt velen, vooral ook jongeren. Andere vormen van bijbellezen worden beoefend. De kunst is om het goede een aantrekkelijke van dergelijke ontwikkelingen te zien zonder de waakzaamheid te verliezen.

Thema:
Balten Pieter Hagens
Sprekende zwijgteksten. Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (1)
Hoe zouden gereformeerde christenen bijbelteksten moeten uitleggen die in tegenspraak lijken te komen met wat ook door ons gewaardeerd wordt als maatschappelijke vooruitgang, of waarvan we denken dat dit vooruitgang is? De Generale Synode van Meppel (2017) besloot de zogenaamde zwijgteksten buiten beschouwing te laten. Volgens ds. Pieter Niemeijer is dat een verzuim en hij schreef Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk.

Thema:
Balten Pieter Hagens
In de ruimte van de bandbreedte. Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk (2)
In zijn boekje Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk meent ds. Pieter Niemeijer dat de artn. 30/31 NGB ‘sekseneutraal geformuleerd’ zijn en niet hoeven te veranderen. Ook andere besproken zaken roepen vragen op.

Column:
Rufus Pos
#MeToo
Over media, #MeToo, slachtoffers en schuld.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Hoe God het gezaaide wakker roept. Psalm 126 in nieuwtestamentisch perspectief
Psalm 126 is een pelgrimslied dat ons laat zien: als wij ongeduldige mensen leren wachten op de HEER, zal dat wachten beloond worden. Al blijft het hoe en wanneer een verrassing, dát God ingrijpt ten gunste van zijn volk, is zeker.

Gemeentebreed:
Dick Dreschler
Vriendelijk, maar niet zouteloos
Hoe reageer je op kritische uitlatingen van ongelovige vrienden of collega’s? Het is dan belangrijk om vriendelijk te blijven, maar ook beslist, leert Paulus ons.

Getuigen.nu:
Peter Drost
Hoe kun je God leren kennen?
Tegenover alle verschillende opties die wij mensen naast de Bijbel kunnen bedenken, belijdt de Nederlandse Geloofsbelijdenis dat we aan de Bijbel genoeg hebben. Dat werd in de tijd van de Reformatie weer ontdekt. Sola scriptura – de Bijbel alleen!

Gelezen:
Lucius de Graaff
Allah of Jezus?
Enthousiaste bespreking van het boek van Nabeel Qureshi, Allah of Jezus? Een persoonlijke zoektocht naar de waarheid(uitg. Kok, Utrecht).
Gelezen:
Marja Zwikstra-de Weger
Ouderling in de praktijk
Ouderling in de praktijk. Inspirerende ervaringen van (andere) ambtsdragers, onder red. van Jaap van der Giessen en Samuel Visser (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer), is een bundel interviews met ouderlingen.

Gedicht:
De stem van Paulus, Renée van Riessen. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Douma en Domineesfabriek
Prof. dr. J. Douma schreef in Weerklank een uitvoerige bespreking van Domineesfabriek, het boek over de geschiedenis van de TU Kampen (onder red. van George Harinck en Wim Berkelaar).

De eerste klap…
In Confessioneel stelt prof. dr. Riemer Roukema kritische vragen bij de voorbereiding van de eredienst.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- God stuurt zijn Zoon naar onze wereld van duisternis
- Wat zijn de gevaren van kerkstrijd?
- Welke opvatting over schriftgezag hanteert het rapport Elkaar van harte dienen?
- Gods hand is er in alles wat gebeurt.
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer