Nader Bekeken

Doorvretend virus

NB2018-12

december 2018
jaargang 25, nr 12

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
De blinde dienaar
Wie is de blinde dienaar uit Jesaja 42? Het is goed om dan te luisteren met de oren van de oorspronkelijke hoorders van de profetie. God riep hen voor een grote taak, die ze niet konden volbrengen. Toch liet God hen in de ballingschap niet vallen.

Kroniek:
Pieter Boonstra
De les van een gerechtelijke dwaling
Bij de nieuwe hermeneutiek is er in de praktijk sprake van omkering in hoe je de Bijbel leest en interpreteert. En dat wil zeggen dat je vanuit het nu naar de tekst gaat in plaats van dat je vanuit de tekst begint.Nieuwe hermeneutiek is een virus waarmee je besmet kunt zijn, zonder het door te hebben, maar het kan heel grote gevolgen hebben.

Thema:
Pieter de Vries
Op leven en dood. Over de verzoekingen en de strijd tegen de zonde
Van de 17e-eeuwse puriteinse theoloog John Owen zijn drie werken gebundeld en in het Nederlands bewerkt door prof. dr. A. Baars: Op leven en dood (uitg. De Banier, Apeldoorn).

Column:
Gijs Zomer
Mijn favoriete bijbelverhaal
De Bijbel is meer dan een bundel ontroerende verhalen!

Woordwaarde:
Egbert Brink
Naaste worden. Maar wat was dé vraag?
Jezus is dé Barmhartige Samaritaan, in de gelijkenis is Hij zelf in feite de eerste en de belangrijkste persoon.

Getuigen.nu:
Peter Drost
De Drie-eenheid
Hoe God drie-enig is, is voor ons een mysterie. Toch kan de belijdenis er wel een en ander over zeggen.

Rondblik:
Lucius de Graaff
Mohammed in de belijdenis
In onze belijdenisgeschriften hebben we ons ook verantwoord tegenover de islam. En dat niet als eersten.
Gemeentebreed:
Henk Drost
Kerk voor nu. Krachtige kerk
Pleidooi voor meer toerusting in de kerk, tekst van een lezing voor ambtsdragers.

Nieuw cahier:
Jan Wesseling
Schitterende genade
Vanuit de Dordtse Leerregels wordt in het nieuwste cahier van Woord en Wereld duidelijk gemaakt hoe groot Gods genade is.

Gelezen:
Harm Boiten
Dordt in context
Dr. Gijsbert van den Brink schreef Dordt in context. Gereformeerde accenten in katholieke theologie (uitg. Groen, Heerenveen).

Gedicht:
Geboorte. Ida Gerhardt. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De katholieke Dordtse Leerregels
In De Waarheidsvriend schreef prof. dr. H. van den Belt in een serie over het gereformeerde karakter van de gereformeerde theologie ook een artikel over de verkiezingsleer.
CGK en ‘vrouw en ambt’
Over de m/v-discussie die in de CGK weer oplaait, schreef ds. A. Versluis in De Wekker, en prof. dr. H.J. Selderhuis gaat er ook op in; in het RD denkt Maarten Stolk na over hoe het verder zal gaan.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- God stuurt zijn Zoon naar onze wereld van duisternis
- Wat zijn de gevaren van kerkstrijd?
- Welke opvatting over schriftgezag hanteert het rapport Elkaar van harte dienen?
- Gods hand is er in alles wat gebeurt.
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer