Nader Bekeken

Huilen of juichen

NB2018-10

oktober 2018
jaargang 25, nr 10

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Bart van Egmond
Juichen en huilen om Gods kerk
Toen de fundamenten voor de nieuwe tempel gelegd waren, brak het volk uit in gejuich. Maar de ouderen huilden. Ook bij ons mag de blijdschap overheersen: als wij zien dat de Here zijn Woord bewaart als fundament van zijn kerk en zijn mensen bewaart bij dat fundament, dan is dat een grote belofte voor de toekomst.

Kroniek:
Henk Room
Één jaar beleid M/V en ambt (2)
De synodebesluiten werken ontbinding in de hand. Er is verwarring en vervreemding gekomen. Wat ons als kerken en gelovigen bindt, is de gehoorzaamheid aan Christus en aan Gods Woord. Juist hierover is onzekerheid gekomen. Hoe moeten we nu verder?

Thema:
Wilco Veltkamp
Godopenbaart zich in onze geschiedenis. Over de goddelijkheid van de Heilige Schrift (slot)
Wat betekent het voor ons verstaan van de Schrift in de eenentwintigste eeuw als wij de goddelijkheid ervan belijden?

Column:
Gijs Zomer
Gelukkig Nieuwjaar
Over nieuwjaarsdag, kerkdienst en besnijdenis.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
In hogere sferen
Over extase en hoe daar in de Bijbel over wordt gesproken en mee wordt omgegaan.

Rondblik:
Henk Room
Primoz Trubar, meer dan alleen kerkhervormer uit Slovenië
Trubar is voor ons een onbekende. Hij was reformatorisch kerkleider van Slovenië. En hij is ook de man die als eerste een boek schreef in de Sloveense taal en daarmee de basis heeft gelegd voor uniformiteit in die taal.

Gemeentebreed:
Rutger Heij
Waarom vrijgemaakt?
Waarom zou je in deze kerk belijdenis van je geloof doen en waarom niet in een andere kerk? Wat is er mis met andere kerken? Zit je voor de rest van je leven aan die kerk vast? Een min of meer persoonlijke beschrijving.

Getuigen.nu:
Peter Drost
Hoe serieus neem je de Bijbel?
In alle onzekerheid is er één Iemand die echt houvast biedt. Dat is God. Hij heeft zijn Woord gegeven, zodat wij Hem leren kennen, als Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij geeft ons de Bijbel, zijn Woord, en dat dienen we serieus te nemen, zieartikel 5 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Gelezen:
Hans de Wolf
Wanneer mag je echt scheiden?
In het boek Echtscheiding. Een exegetisch-ethische evaluatie van dr. D.J. Steensma (uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam) staat vooral centraal staat wat de Bijbel erover zegt.

Nieuw cahier:
Gerrit Hagens
Bewogen mensen
Aankondiging van het nieuwe cahier Bewogen mensen, over de profeet Elia en zijn betekenis ook voor onze tijd.

Gedicht:
Sint Johannesga, Alfred van Haskerland. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Vrede zoeken, recht doen
De ChristenUnie heeft een nieuwe beginselverklaring uitgegeven. O.a. in het blad Groen is daarover geschreven.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- God stuurt zijn Zoon naar onze wereld van duisternis
- Wat zijn de gevaren van kerkstrijd?
- Welke opvatting over schriftgezag hanteert het rapport Elkaar van harte dienen?
- Gods hand is er in alles wat gebeurt.
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer