Nader Bekeken

Gods openbaring

NB2018-9

september 2018
jaargang 25, nr 9

Download dit nummer 

 

 

Schriftlicht:
Henk Room
Help, we vergaan!
De discipelen van Jezus komen in een gigantische storm terecht. Ze kijken de dood in de ogen. Hoe ze ook hozen, de boot loopt steeds meer vol. Ze moeten op Hem leren vertrouwen. En wij, vertrouwen wij God in zijn macht waarmee Hij alles in handen houdt?

Kroniek:
Pieter Boonstra
De priesterlijke lijn
Er kan zomaar kortsluiting ontstaan als je vanuit onze tijd de Bijbel gaat lezen. Dat kan daarom dan ook niet zomaar. Eerst moet je nadenken over de leesregels. Voor ons is de Bijbel Gods Woord. Wat betekent dat voor de manier waarop je de Bijbel leest? Over priesters, oudsten, apostelen en apostolisch gezag.

Thema:
Dolf te Velde
De Dordtse Leerregels over het werk van de Heilige Geest
Kunnen gereformeerden eigenlijk wel met de Geest uit de voeten? Misschien verrassend om antwoord op die vraag in de Dordtse Leerregels te zoeken, want wat heeft de Heilige Geest met onze uitverkiezing te maken?

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Word wakker!
Het gaat om de krachtbron. Wat water doet bij de baobab, doet de Heilige Geest bij de gemeente. Zorg dat je vol bent van Gods Geest! Hij levert energie voor feestelijke diensten, trouw in de kerkgang, nadruk op de leer enzovoort. Zo word je samen sterker in het geloof.

Column:
Rufus Pos
Partners (m/v)
Over het toenemende gebruik van de uitdrukking ‘mijn partner’ in plaats van ‘mijn man / mijn vrouw’.

Rondblik:
Henk Room
Eén jaar beleid M/V en ambt
Wat heeft het synodebesluit gebracht en hoe gaat het verder in de kerken? Je ziet een ontbindende werking als gevolg. En hoe kijken we aan tegen de schriftuurlijke gronden die de synode aangaf? Veel bezinning op de ambten is door de synode afgebroken.

Gelezen:
Lucius de Graaff
Kwetsbare liefde
Over de houding die de kerk behoort aan te nemen tegenover de moslims in haar omgeving, schreef dr. Bernhard Reitsma het boek Kwetsbare liefde. De kerk, de islam en de drie-enige God (uitg. Boekencentrum, Utrecht).

Getuigen.nu:
Peter Drost
Woord van God of woord van mensen?
In artikel 3 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt duidelijk gemaakt dat God zijn Woord door mensen heeft laten opschrijven.

Gedicht:
Televisiedominees, Rikkert Zuiderveld. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Weg met genderstereotyperingen?
In De Waarheidsvriend schreef ds. J. Belder twee instructieve artikelen over de genderdiversiteit en de benamingen daarvoor.

Beëindigde zusterkerkrelatie
In het Australische blad Una Sancta geeft ds. Anthon Souman aandacht aan de synodetoespraken van de Nederlandse afgevaardigden.

 

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- God stuurt zijn Zoon naar onze wereld van duisternis
- Wat zijn de gevaren van kerkstrijd?
- Welke opvatting over schriftgezag hanteert het rapport Elkaar van harte dienen?
- Gods hand is er in alles wat gebeurt.
 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer