Nader Bekeken

Tijdgebonden . . . ?

NB2016-12

december 2016
jaargang 23, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Bas C. Buitendijk
Klagen mag
We leven in een tijd van onvrede en onbehagen, in een wereld vol onrecht en leed. Er wordt veel geklaagd. Eens zullen alle strijd en lijden voorbij zijn. Dan zal er geen reden voor klagen meer zijn. Maar in deze wereld en in deze tijd geeft God zelf ons woorden om te klagen – bijvoorbeeld in Psalm 13. Hij hoort ze en Hij zal ingrijpen.

Kroniek:
Pieter Boonstra
Zonen en dochters profeteren?
In september vond er een congres plaats vanwege de verschijning van het boek Zonen en dochters profeteren. En dat congres ademde de sfeer van: het is volkomen bijbels dat vrouwen toegelaten worden tot alle ambten. Er was geen ruimte voor een werkelijk debat. Toch is er op diverse argumentatielijnen nog wel een en ander vanuit de Schrift aan te merken.

Thema:
Pieter Boonstra
Zijn wij consequent in ons bijbellezen?
Er wordt gezegd dat we sommige elementen in een bijbelgedeelte wel in onze tijd toepassen, andere niet, is dat logisch? Uitgangspunten van gereformeerd bijbellezen zijn dat we de Bijbel lezen vanuit Gods werkelijkheid en niet vanuit de onze, en ten tweede vanuit het besef dat wij als bijbellezer zondig zijn.

Column:
Gijs Zomer
Drank maakt meer kapot…
Drank zou wel eens mede oorzaak kunnen zijn van de teloorgang van de tweede kerkdienst.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Van Meriba tot de Pisga. Mozes’ einde vanwege Mozes’ zonde
Het lijkt soms alsof de God van het Oude Testament ongekend streng is en genadeloos zwaar straft. In dit verband is de geschiedenis van Mozes die uiteindelijk het beloofde land niet mag binnengaan, voor ons leerzaam.

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer
Begin en einde van het predikantschap
De kerkorde omschrijft het predikantschap als een ambt voor het leven, in dienst van de Heer. Voor de vervulling ervan is een wettige roeping nodig. Ook over dit ambt is e.e.a. omschreven.

Rondblik:
Pieter Niemeijer
Vrijgemaakt kroonjuweel vermist? Het oude artikel 31 KO en de nieuwe kerkorde (1)
Er ontstond opschudding omdat het oude artikel 31 niet meer in de nieuwe kerkorde zou voorkomen. Rondom dit artikel is een hele gedachtewereld gegroeid, waarvan voorbeelden worden genoemd.

Gemeentebreed:
Henk Drost
Vernieuw het verbond! Nadenken over de tweede kerkdienst
In verschillende kerken is de tweede kerkdienst al afgeschaft zonder publieke verantwoording. Je zou de tweede dienst alleen kúnnen afschaffen als je weet dat de toewijding aan God niet in het gedrang komt.

Gelezen:
Sipke Alserda
Als je kinderen niet meer gaan
Het boek van Henk Fonteyn,Als je kinderen niet meer gaan(uitg. Ark Media, Amsterdam) geeft redenen om de kerkgang niet op te geven, maar mist helaas het belang van de redding die we nodig hebben en die in de kerk verkondigd wordt.

Gedicht:
Vanwege. J. Bernlef. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Na de derde ‘Nationale Synode’
In het RD verscheen een verslag van de Nationale Synode, op 5 november jl. gehouden in Dordrecht; daar sprak o.a. prof.dr. Barend Kamphuis, die o.a. daarover in OnderWeggeïnterviewd werd samen met de NGK ds. Jan Mudde. In hetzelfde nummer kritische opmerkingen van dr. C.A. van der Sluis en prof.dr. W. van Vlastuijn.
GKv en prediking
In De Wekkerverscheen een samenvatting van de bijdrage van ds. Pieter Niemeijer aan gespreksavonden over de prediking, die tot nadenken stemt.

 
 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer
- Gods vertrouwelijke omgang
- De ongerijmde oorlog
- Een interview met Reuben Bredenhof

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer