Nader Bekeken

Preken over zonde

NB2016-10

november 2016
jaargang 23, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Niels den Hertog
Aan ’s HEREN zegen is ’t al gelegen
Wat Gods zegen betekent, wordt duidelijk door te kijken naar de geschiedenis van Jakob. Een gezegend mens is een gunnend mens: de zegen die hij ontving, geeft hij graag door. Dan ontdekken ook anderen dat Gods goedertierenheid meer is dan het leven.

Kroniek:
Harm Boiten
Jongens als slachtoffers van seksueel misbruik
Het is een lastig onderwerp, seksueel misbruik van kinderen. Maar het moet beschreven worden, juist om de slachtoffers. Over de moeite om te praten, over tactiek en gevolgen van misbruik, en over wat te doen als het plaatsvindt.

Thema:
Hans Maris
Preken over zonde
Is de zonde wel een thema waarover gepreekt kan worden? Is voor de verkondiging in de kerk niet veel meer het evangelie van Gods genade in Christus centraal? Betekent het verbond dat God aan zijn gemeente gegeven heeft, niet juist dat de zonde niet of veel minder bepalend is voor ons als zijn Woord klinkt? In de prediking kan het besef van behouden worden en van verloren gaan niet ontbreken.

Column:
Rufus Pos
Een andere kant
Voor een evenwichtige uitleg van de gelijkenis van de zaaier moeten meerdere dingen duidelijk zijn.

Woordwaarde:
Frans Wisselink
Prisca en Aquila: een bijzonder stel
Prisca en Aquila werkten in veel samen, in hun werk en in hun actief zijn voor Christus. Paulus was er dankbaar voor.

Klimaatafspraken
Pieter Niemeijer
Het bindingsformulier
Over de inhoud van het nieuwe bindingsformulier en de positieve toonzetting ervan.

Rondblik:
Jaap Oosterhuis
Exorcisme in de oude kerk
Op de stelling dat wonderen van genezing en bevrijding de meest geciteerde oorzaak van bekeringen zouden zijn, valt wel een en ander af te dingen. Als bewijs wordt een aantal geschriften van kerkvaders aangehaald. Voorstanders van het huidige bevrijdingspastoraat hebben feitelijk niets aan die geschriften uit de oude kerk.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Laatstewilpil
Velen in onze tijd vinden dat ze zelf over hun levenseinde moeten kunnen beslissen. Hoe spreekt de Bijbel over de dood? Er is zelfs sprake van een tweede dood.

Gelezen:
Hans de Wolf
Persoonlijke brieven met publieke bestemming. Commentaar op 2 Timoteüs, Titus en Filemon
Dr. F. van Deursen schreef een leerzame verklaring over drie brieven van Paulus onder de titel II Timoteüs, Titus, Filemon(uitg. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam).

Gelezen:
Sipke Alserda
Zending in de 21eeeuw
In de TU-Bezinningsreeks (uitg. Vuurbaak, Barneveld) verscheen het waardevolle Zending in de 21eeeuw, met teksten van lezingen gehouden op het symposium t.g.v. het afscheid van drs. Kees Haak als docent van de TU Kampen.

Gedicht:
Primeur. Ria Borkent. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
GKv en CGK – ooit één?
In De Wekker interviewde Ar Sikking twee broeders, de één GKv (Dick Slump), de ander CGK (Samuel Driessen), waarin o.a. werd teruggekeken op de dit jaar georganiseerde gespreksavonden over de prediking.
Maling aan het kerkverband
Twee korte berichten uit OnderWeg en een artikel uit het Nederlands Dagbladvan Gerald Bruins laten zien hoe sommige plaatselijke kerken (GKv en NGK) niet wachten op kerkverbandelijke uitspraken bijvoorbeeld als het gaat om vrouw-en-ambt en homo’s-en-avondmaal.

 
 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer:
- Het probleem van relevantie
- De doorwerking van de Verlichting
- Ik geloof in de Heilige Geest

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer