Nader Bekeken

Tijdgebonden . . . ?

NB2016-12

december 2016
jaargang 23, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Bas C. Buitendijk
Klagen mag
We leven in een tijd van onvrede en onbehagen, in een wereld vol onrecht en leed. Er wordt veel geklaagd. Eens zullen alle strijd en lijden voorbij zijn. Dan zal er geen reden voor klagen meer zijn. Maar in deze wereld en in deze tijd geeft God zelf ons woorden om te klagen – bijvoorbeeld in Psalm 13. Hij hoort ze en Hij zal ingrijpen.

Lees meer...

Van 1.0 naar 2.0

NB2016-3

mei 2016
jaargang 23, nr 5

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Bart van Egmond
Jezus, onze spelbreker
Jezus doet niet mee aan de regels van ons spel, zouden we Hem dan een spelbreker vinden? Wij (moeten) leren Gods spel mee te spelen, in verbondenheid met Hem, doordat Hij het spel van onze hoogmoed heeft gebroken.

Lees meer...

Preken over zonde

NB2016-10

november 2016
jaargang 23, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Niels den Hertog
Aan ’s HEREN zegen is ’t al gelegen
Wat Gods zegen betekent, wordt duidelijk door te kijken naar de geschiedenis van Jakob. Een gezegend mens is een gunnend mens: de zegen die hij ontving, geeft hij graag door. Dan ontdekken ook anderen dat Gods goedertierenheid meer is dan het leven.

Lees meer...

Lopend vuurtje

NB2016-3

april 2016
jaargang 23, nr 4

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Loflied op onze hemelse Koning
Psalm 145 is een loflied op God als Koning. Het Psalmenboek loopt uit op de lof op God. God belooft zijn goedheid voor wie hem eren, dat is een toezegging voor eeuwig.

Lees meer...

Ik... rechtvaardig?

NB2016-10

oktober 2016
jaargang 23, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Frans Wisselink
De weg van de vrede
Paulus predikte de vrijspraak door Christus, de mensen waren er enthousiast over. Dat enthousiasme vind je 1500 jaar later ook bij Luther. Velen zagen de nieuwe weg voor zich: de weg van de vrede. Dat is ook voor ons de goede weg.

Lees meer...

Keihard werken

NB2016-3

maart 2016
jaargang 23, nr 3

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Arnout Francke
Werk als belangrijke zingever
Prediker reflecteert aan werk. Hoe kijken wij tegen ons werk aan, ontlenen we daaraan onze identiteit? Prediker maakt daar geen positieve opmerkingen over, nee, het is zwoegen en najagen van wind. Toch wijst hij ook een andere richting.

Lees meer...

Dubbeltroon

NB2016-7

september 2016
jaargang 23, nr 9

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Zijn woede een oogwenk, zijn liefde een leven lang
Is deze uitspraak uit vers 6 van Psalm 30 algemeen gesteld? Het lijkt dan alsof de ernst van Gods woede wordt gerelativeerd doordat zijn liefde altijd overwint. Kijk naar de achtergronden van deze psalm.

Lees meer...

Rijp voor de sloop?

NB2016-2

februari 2016
jaargang 23, nr 2

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Thijs van de Kamp
Commitment gevraagd!
Kiezen is niet altijd makkelijk. Ook op het religieuze vlak valt veel te kiezen. De Here wil de keuzestress verminderen door een duidelijk verhaal over zichzelf, in Jozua 24. Waar Hij uiteindelijk naar verlangt, is een volk dat Hem is toegewijd.

Lees meer...

Bewonder de bruidegom!

NB2016-7

juli/augustus 2016
jaargang 23, nr 7/8

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Henk Room
Bruiloft
In Genesis 2 en in Openbaring 19 gaat het over een bruiloft. De bruiloft van de eerste Adam, met de mooiste vrouw, en de bruiloft van de tweede Adam, ook met de mooiste bruid. Zijn we op weg naar de bruiloft, hebben we onze mooiste kleding al aan?

Lees meer...

Woestijnwegen

NB2016-2

januari 2016
jaargang 23, nr 1

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Wegenbouw in de woestijn
Jesaja roept op om voor de HEEReen weg te banen in de woestijn. Het Nieuwe Testament verbindt deze oproep met het optreden van Johannes de Doper. Door zijn prediking in de woestijn maakte Johannes de weg klaar voor Jezus Christus. Heeft de woestijn van Jesaja 40:3 een blijvende betekenis, ook voor ons?

Lees meer...

Pottenbakker en klei

NB2016-3

juni 2016
jaargang 23, nr 6

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Pieter Boonstra
Het geheim van een christenleven
Tegenwoordig is de boodschap: als je het leuk vindt, is het leuk, doe wat je wilt. Het lijkt het geheim van het leven. De christen kent een ander geheim: dat Christus zijn leven is. Paulus schreef er al over in de brief aan de Filippenzen.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

juli/augustusnummer:
- Kinderen, Pesach en avondmaal
- Van kinderdoop naar kindercommunie?

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer