Nader Bekeken

Hype of hoop?

NB2015-7

juli/augustus 2015
jaargang 22, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Marten de Vries
Een vreselijk gezicht
Zacharia ziet in een visioen de hogepriester Jozua staan in vuile kleren. De duivel lacht erom en geeft het advies dat God maar beter zijn handen van de kerk kan aftrekken. Maar de kerk is Gods project, en wij mogen Christus als kledingstuk aantrekken!

Kroniek:
Jan Wesseling
Discipelschap – hype of hoop?
Volgens velen moet de kerk zich leren focussen op discipelschap. Achter deze discipelschaps-revival schuilt de zoektocht naar wat het eigene is van de kerk in de hedendaagse samenleving. De gemeente moet een oefenplek zijn voor discipelschap.
Gefocust op Jezus?
Navolging van Jezus is een bijbels thema. Maar we moeten niet alleen Jezus’ persoon op aarde als voorbeeld zien en dan zijn verzoeningsoffer buiten beeld laten. Hij is onze Hogepriester in de hemel, zegt de Hebreeënbrief. In hoeverre speelt hier de tijdgeest een grote rol?
Oefenen
Het zal de uitdaging zijn om op een gezonde en evenwichtige manier in deze tijd een levende gemeenschap van de Heer te zijn. Met Christus’ gemeente als leerschool en oefenplaats.

Thema:
Hans van Pelt
Nieuwe kijk op ‘ambt’
In een studie van Anni Hentschel over diakonia in het Nieuwe Testament komen interessante standpunten naar voren. Die zijn in de discussies over vrouw en ambt nog onderbelicht gebleven. Er is voor vrouwen in Christus’ gemeente in veel opzichten een gelijkwaardige plaats, maar niet als ambtsdrager.

Column:
Rufus Pos
Wetenschappelijk bewijs
Voor wetenschappers is het wetenschappelijke bewijs vaak het eind van alle tegenspraak. Is iets dan alleen maar waar of werkzaam bij de gratie van dat bewijs?

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Anderen het Woord voorhouden
Over het doel van de kerk bestaan verschillende ideeën, tegenwoordig is het vaak: wervend bezig zijn. Ook Paulus had zo’n missionaire drive, met het Woord wilde hij de mensen tot Christus trekken.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Risico
Genade is Gods geschenk voor ons, maar dat mogen we niet voor ons eigen doel gebruiken. De catechismus stelt de vraag al of deze leer de mensen niet zorgeloos en goddeloos maakt.

Rondblik:
Anne van der Sloot
Slechts een aarden pot
Ambtsdragers en gemeenteleden staan in een bijzondere verhouding tot elkaar. Volgens 1 Korintiërs 4:5 is het kenmerkend voor ambtsdragers dat ze omwille van Jezus dienstbaar zijn aan de gelovigen. Toch wordt het zo vandaag niet door iedereen beleefd.

Rondblik:
André van Leeuwen
Oude koeien uit de sloot?
In boeken van ‘vroeger’ vind je nog wel eens opmerkelijke uitspraken die dan actueel blijken te zijn.

Gemeentebreed:
Jan Blok
Het zal wel gewoon tussen je oren zitten…
Niet alle conflicten zijn sinds de zondeval op te lossen, zo nuchter moeten we zijn. Pas op voor verslaving, je wilt toch niet een andere heer gaan dienen?

Gelezen:
Aryjan Hendriks
Van de Beek over de schepping
In een nieuwe studie, met als titel Een lichtkring om het kruis, geeft dr. A. van de Beek een ‘Scheppingsleer in christologisch perspectief’ (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer).

Gedicht:
Nieuwbouw, A. Marja. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Samenwonen erg? Als je maar vroom bent
In De Nieuwe Koers een interview van Sjoerd Wielenga met twee predikanten over hun visie op samenwonen.
Persrevue:
Ferdinand Bijzet
Zuid-Afrikaanse nuchterheid
In Die Kerkblad (uitgave van de Dopperkerken) verscheen een artikel van prof. Johannes Smit over synodebesluiten t.a.v. vrouw en ambt.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer:
- Het probleem van relevantie
- De doorwerking van de Verlichting
- Ik geloof in de Heilige Geest

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer