Nader Bekeken

Kom, Immanuel!

NB2015-12

december 2015
jaargang 22, nr 12

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Frans Wisselink
God houdt van de wereld
God heeft de wereld lief, wat betekent dat? De Heer Jezus herinnert Nikodemus aan Mozes en de slang in de woestijn. Geloven is leven. Laten we Gods liefde delen.

Lees meer...

Verwondering

NB2015-4

mei 2015
jaargang 22, nr 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Roel Kelder
Veertig bijzondere dagen
Wat we op Hemelvaartsdag vieren, is bij velen onbekend. Maar hemelvaart trekt wel sporen door heel de Schrift. Het was voor de leerlingen nodig dat Hij na zijn opstanding eerst nog veertig dagen keer op keer aan hen bewees dat Hij leeft. Hij gaf hun zijn opdracht tot verkondiging en sprak met hen over het koninkrijk van God.

Lees meer...

Barmhartig evangelie

NB2015-11

november 2015
jaargang 22, nr 11

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Jan-Henk Soepenberg
Geloofstwijfel?
Als Jakobus schrijft over vertrouwen op God en dat je niet moet twijfelen, gaat het dan over wat wij ‘geloofstwijfel’ noemen? En hoe kan hij nu zeggen dat je blij moet zijn als je beproevingen moet ondergaan?

Lees meer...

Kerkelijke ontwikkelingen

NB2015-4

april 2015
jaargang 22, nr 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Treurniet
Zo begon de kerk
De kerk was er vanaf het begin, lezen we in Genesis 4. Het was na de zondeval al spoedig een boze wereld, maar er waren mensen die God wilden dienen en zijn naam aanriepen. De kerk begon klein en zwak, en het ‘als ik zwak ben, ben ik machtig’ is nog steeds geen makkelijke belijdenis. De smalle weg van de kerk loopt niet dood.

Lees meer...

Homoseksualiteit

NB2015-9

oktober 2015
jaargang 22, nr 10

Download dit nummer 

 

Schriftlicht:
Niels den Hertog
Gemeente als geschenk
Van Jezus ontvangen wij veel. Maar laten we bij het opsommen van die geschenken niet de gemeente waarin Hij ons geplaatst heeft, vergeten! In onze tijd zoeken we naar de aanwezigheid van Christus in ons leven, en dan mogen we aan de gemeente niet voorbijgaan. Laten we leren beseffen dat we die gemeente nodig hebben, zoals die gemeente ons nodig heeft.

Lees meer...

In Christus' voetspoor

NB2015-3

maart 2015
jaargang 22, nr 3

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Arnout Francke
Creatieve gerechtigheid
Wraak nemen, hoe menselijk is dat. Toch zegt de Heer Jezus dat we ons niet moeten verzetten tegen wie ons kwaad doen. Hij heeft een diepere gerechtigheid op het oog dan die van de wet uit het Oude Testament.

Lees meer...

Boom van verlangen

NB2015-9

september 2015
jaargang 22, nr 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Niet met zulke hulp
Psalm 28 lijkt een algemeen thema te hebben, er wordt niet een concrete situatie genoemd. Maar bij nader toezien kun je suggereren dat je bij de kwaadwilligen en onrechtplegers aan de zonen van Seruja mag denken. Met rigorisme en met vertrouwen in eigen gerechtigheid kun je de Here niet dienen.

Lees meer...

Je suis ...

NB2015-2

februari 2015
jaargang 22, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Afinus de Vries
Zo moet je jezelf zien
In Romeinen 6:11 vat Paulus krachtig de geestelijke waarheid van het hele hoofdstuk samen. In deze woorden concentreert hij wat we geloven over Jezus en wat Hij doet in het leven van een gelovige. Als christen ben je realist: de neiging tot het verkeerde blijft. Maar van Jezus ontvang je kracht om in de dagelijkse geestelijke strijd niet op te geven.

Lees meer...

Hype of hoop?

NB2015-7

juli/augustus 2015
jaargang 22, nr 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Marten de Vries
Een vreselijk gezicht
Zacharia ziet in een visioen de hogepriester Jozua staan in vuile kleren. De duivel lacht erom en geeft het advies dat God maar beter zijn handen van de kerk kan aftrekken. Maar de kerk is Gods project, en wij mogen Christus als kledingstuk aantrekken!

Lees meer...

Houd het huwelijk hoog

NB2015-1

Nader Bekeken januari 2015
jaargang 22, nr. 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Johan Vos
God regeert de wereld
In Daniël 7 lezen we over een toekomstvisioen. Net als in Openbaring 13 gaat het over de dreiging van de machten die tegenover God staan. Maar de overwinning is aan God, wereldrijken zullen vergaan maar zijn heerlijkheid is blijvend. Dat mag ons te midden van alle geweld in de wereld van nu rust geven.

Lees meer...

Kerk en woestijn

NB2015-4

juni 2015
jaargang 22, nr 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Joop de Jong
Barbecue, Pesach en avondmaal
Met het pesachlam moest heel zorgvuldig worden omgegaan. Dat lam bracht mensen bij elkaar. Dat doet het Lam, Jezus, ook. Hij is voortaan het Pesachlam. Bij het avondmaal zien we zijn groep, je kunt niet in je eentje van het Lam van God eten.

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

juli/augustusnummer:
- Kinderen, Pesach en avondmaal
- Van kinderdoop naar kindercommunie?

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer