Nader Bekeken

Christus' komst in de schepping

NB-2014-12

Nader Bekeken december 2014
jaargang 21, nr. 12

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Marc ten Brink
Eerherstel voor Jozef – alle eer voor God
Hoe zit het nu met Jozef, wilde hij echt bij Maria weg toen hij hoorde van haar zwangerschap? Laten we goed lezen wat er staat. Jozef kreeg bijzondere taken van God en die aanvaardde hij in geloof.

Lees meer...

Bruisende levensjaren

Nader Bekeken mei 2014
jaargang 21, nr. 5

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Joop de Jong
Levensjaren, verlies en vergoeding
Psalm 90 is voor meer momenten geschikt dan alleen voor oudejaarsavond. Wat is de wijsheid van onze levensjaren? Door onze menselijke fout hebben we slechts weinig jaren, maar door Gods genade krijgen we er heel veel terug.

Lees meer...

Zwaard en recht

NB-2014-11

Nader Bekeken november 2014
jaargang 21, nr. 11

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Rutger Heij
Schapen, wolven, slangen en duiven
Christenen leven in een Jezus-vijandige wereld. Daarom moeten ze niet naïef zijn voor het kwaad, maar wel blijven uitgaan van het goede in de mens en de wereld. Spreekt dit elkaar niet tegen? Toch geeft juist deze houding ruimte voor de verkondiging van het evangelie.

Lees meer...

Onze Gastheer

Nader Bekeken april 2014
jaargang 21, nr. 4

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Kwakkel
Meelopen met open ogen
In Micha 6 spreekt iemand die enorme offers aan de Heer wil brengen. Maar het lijkt erop of de Heer daar niet van gediend is. Toch heeft Hij zelf offers voorgeschreven. En Hij wilde toch ook het offer van zijn eigen Zoon?

Lees meer...

Beroering in Amsterdam

NB-2014-10

Nader Bekeken oktober 2014
jaargang 21, nr. 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:

Frans Wisselink:
Het verwijt aan Eli
Gelovige ouders voelen zich vaak schuldig als hun kind zich van God afkeert. Ze vragen zich af wat ze verkeerd gedaan hebben of ze beseffen dat ze gefaald hebben. Kun je de vergelijking trekken met de hogepriester Eli, die zijn zoons wel verweet en waarschuwde maar toch door God werd veroordeeld?

Lees meer...

Broodnodig

Nader Bekeken maart 2014
jaargang 21, nr. 3

Download dit nummer 

het artikel van de maand

Schriftlicht:
Arnout Francke
Taalvernieuwing
Bidden is door Christus gevormd worden, en dat gaat niet zonder slag of stoot. Hij leert ons in ons bidden de blik omhoog te houden en ons niet op onszelf te richten. We moeten ons oefenen in het spreken van deze nieuwe taal.

Lees meer...

Gods oordeel

NB-2014-9

Nader Bekeken september 2014
jaargang 21, nr. 9

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Gert Treurniet
Geniet van uw genadeloon
Deuteronomium, het herhalingsboek van de wet, kan ons helpen rust te krijgen in deze hectische tijden. Alle regels zijn concretisering van het grote gebod: heb de HEER lief. Wees blij, want je bent verlost!

Lees meer...

Een sterke Heer

Nader Bekeken februari 2014
jaargang 21, nr. 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Roel Kelder
God als soldaat
In Exodus 15 wordt de HEER beschreven als een krijgsheld. In de strijd is Hij de bevrijder, uiteindelijk komt de overwinning op zijn naam en die van zijn Zoon. In Christus’ overwinning mogen ook wij delen.

Lees meer...

Bewegen en gedenken

NB-2014-7

Nader Bekeken juli / augustus 2014
jaargang 21, nr. 7/8

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Naar buiten
Soms voelen we ons aan ons land verbonden: op nationale hoogtijdagen bijvoorbeeld of in het buitenland. Er zijn ook momenten van diepe vervreemding. Dan vraag je je af: in wat voor maatschappij leven we eigenlijk? Hebben we daar als kerk en christenen nog hart voor en een taak in? Zoals wij het van Christus moeten hebben, moet iedereen het van Hem hebben.

Lees meer...

Synode als forum

Nader Bekeken januari 2014
jaargang 21, nr. 1

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter Niemeijer
Onze stippels en Gods lijn
‘Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.’ Is dat hetzelfde als: De mens wikt, maar God beschikt? Aan het begin van een nieuw jaar is het goed die twee ‘wijsheden’ eens met elkaar te vergelijken. Dan licht het eigen karakter van de tekst uit Spreuken des te helderder op.

Lees meer...

Onder het koepeldak

Nader Bekeken juni 2014
jaargang 21, nr. 6

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Let op Jezus in de hemel
Oude zekerheden vallen weg, ook in de kerk. Maar we komen dit ook al tegen in de brief aan de Hebreeën. De schrijver bemoedigt zijn lezers en ook ons: kijk naar Jezus, die in de hemel is. En blijf op Hem letten!

Lees meer...

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

juli/augustusnummer:
- Kinderen, Pesach en avondmaal
- Van kinderdoop naar kindercommunie?

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer