Nader Bekeken

Oude Walcherse Artikelen springlevend

NBjanuari2011

decemberber 2011
jaargang 18, nr 12

Download dit nummer

Schriftlicht:
Frans Wisselink
God had de wereld lief!
Toen de engel aan de herders het goede nieuws van Christus’ geboorte gebracht had, voegde zich een heel hemels leger bij hem om God te prijzen. Welke woorden gebruikten ze? En vooral, hoe lezen we het laatste woord uit de engelenzang in Lucas 2:14?

Kroniek:
Hans van der Jagt
Het geheim vasthouden
De kerk scoort slecht, althans volgens het Centraal Planbureau. Houden we het geheim van de kerk wel vast? Wat is dat geheim en wie moeten het vasthouden?

Ontvang hem niet
De Zeeuwse PKN-predikant heeft een tweede boek geschreven waarin hij God loochent. Hij bestrijdt het geheim van het geloof en krijgt daar nog steeds ruimte voor. Hoe betrouwbaar is de kerk waartoe Hendrikse behoort?

Verschuivende tucht
In het Nederlands Dagblad is gesignaleerd dat in veel kerken zelden meer iemand onder tucht gezet wordt. Verschillende meningen kwamen aan de orde. Maar tucht is er wel op gericht om de zondaar bij Christus te bewaren!

De bastaardkerk
Stefan Paas schreef in een column in CV.Koers over het streven naar ‘zuivere kerken’. Dat zou volgens hem ongezond zijn.

Thema:
Wilco Veltkamp
Oude Walcherse Artikelen springlevend
De Walcherse Artikelen van 1693 zijn vijf geloofsartikelen. Waarom zijn ze opgesteld en waarom gebeurde dat op een regionale vergadering als de classis Walcheren, wat is de inhoud van die artikelen en wat is de actualiteit voor vandaag?

Column:
Rufus Pos
Veilig
De kerk hoort een veilige plek te zijn. Maar dan moet je dat begrip niet omdraaien.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Hoe is Judas aan zijn eind gekomen?
Het lijkt alsof Matteüs en Lucas (in Handelingen) tegenstrijdig zijn in hun vermelding van de dood van Judas en de koop van een stuk grond. De beide versies laten zich eventueel verbinden.

Rondblik:
Harm Boiten
Guido de Brès, reformator van de Nederlanden II
In dit tweede artikel over Guido de Brès komt zijn werk als prediker in Doornik en Sedan aan de orde, hoe hij vervolgd werd en toch in Antwerpen kon werken, maar ten slotte gevangengenomen en terechtgesteld is.

Gemeentebreed:
André Bas
U maakt ons één
Gemeente zijn met heel verschillende mensen betekent je door de Heer laten vergaderen in de eenheid van het ware geloof.

Gelezen:
Gijs Zomer
Waarlijk vrij? Een indringend pleidooi voor een eenvoudig bijbelpastoraat van de God van de vrede
Bij Kok Voorhoeve, Kampen, verscheen het boek Waarlijk vrij? Bevrijdingspastoraat in het licht van de hand van Els Nannen, waarin bevrijdingspastoraat bekeken wordt in bijbels licht.

Hans van der Jagt
Geboeid door De Brès
Bij Kok, Utrecht, verscheen een fraai boek over de reformator Guido de Brès: Émile Braekman en Erik de Boer, Guido de Brès. Zijn leven, zijn belijden.

Gedicht:
Met grote letters. Gabriël Smit. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
De betrekkelijkheid van wetenschap
In Terdege interviewde Huib de Vries prof.dr. Marc J. de Vries, hoogleraar aan de TU Delft. Hij schreef onlangs een boekje waardoor hij christenstudenten wil helpen niet geïmponeerd te raken door wetenschappelijke feiten die in strijd met hun geloof lijken te zijn.

Gereformeerd antwoord op evangelische theologie
In De Waarheidsvriend schreef prof.dr. A. de Reuver ter zake naar aanleiding van het onlangs verschenen boek waarin dr. W.J. Ouweneel de evangelische visie vertegenwoordigt en prof.dr. J. Hoek de geformeerde.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer