Nader Bekeken

Christus, de enige voorspraak

NBjanuari2011

juli/augusutus 2011
jaargang 18, nr 7/8

Download dit nummer

Schriftlicht:
P. Schelling
Open venster voor het evangelie!
Het Woord van God is schaars geworden in onze tijd, Woord en kerk zijn op hun retour in onze westerse wereld. In Paulus’ dagen groeide het evangelie juist zo sterk. Toch is er in het koninkrijk van Christus nooit reden voor defaitisme!

Kroniek:
J.W. van der Jagt
De enige advocaat
De enige weg naar God loopt via Christus, niet via mensen. Ook al leert de huidige paus dat zijn voorganger mogelijk als voorspraak bij God voor mensen kan dienen. De afstand tussen de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II en de gereformeerde belijdenis blijkt weer hemelsbreed.

Thema:
P. Niemeijer
In de samenleving
Bij de ontvangst van de synodeleden op het gemeentehuis van Harderwijk sprak de preses van de synode de burgemeester toe over de kerk en samenleving.

Column:
R.Th. Pos
Wederkomst d.d. 2011
Over het verschil tussen voorspellen en verwachten van de wederkomst.

Woordwaarde:
P.H.R. van Houwelingen
Was Jezus natuuronvriendelijk?
Wat betekent Jezus’ vervloeking van de vijgenboom en wat heeft die ons te zeggen?

Rondblik:
J.H. Bollemaat
Jeugdcultuur: een uitdaging voor de geloofsopvoeding
De jeugdcultuur is een brede, diverse en complexe beweging. Hoe leven wij en onze jongeren in deze cultuur? Wat moeten de kerk en de opvoeders met de jeugdcultuur doen? Door de ontzuiling, secularisatie en de multireligiositeit worden we genoodzaakt om de geloofsopvoeding opnieuw te doordenken. De inhoud van onze eigen opvoeding kan blijven staan, maar de antwoorden op allerlei vragen zullen in nieuwe taal geformuleerd moeten worden ten behoeve van het socialisatieproces van ons kind.

Reactie:
A.M.J. Leene
M/V en beeld van God. Reactie op ds. J.J. Schreuder
Antwoord:
J.J. Schreuder
M/V en beeld van God. Antwoord aan mevr. A.M.J. Leene
Op het artikel in een vorig nummer is gereageerd door degene die de suggestie deed om het beeld van God ten aanzien van de man-vrouwverhouding verder uit te diepen.

Synode 2011:
R. ter Beek
Kerken in een kaal landschap
Verslag van wat de synode in laatste week van mei behandelde.
Dit artikel is uitsluitend te lezen door hier te klikken.

C. van Dijk
Synode over de TU en de doop
Verslag van de synodebesprekingen in de eerste week van juni.
Dit artikel is uitsluitend te lezen door hier te klikken.

R. ter Beek
Samen betalen, horen, dienen, lezen en spreken
Verslag van de diverse onderwerpen die in de twede week van juni op de synode aan de orde kwamen.
Dit artikel is uitsluitend te lezen door hier te klikken.

Gelezen:
A.N. Hendriks
Tien psalmen nader toegelicht
Bij Den Hertog, Houten, verscheen een mooi pastoraal boek over enkele psalmen van de hand van prof. W. van ’t Spijker: Leven uit de Bron. Tien psalmen nader toegelicht.

Gelezen:
J. Douma
Klein maar krachtig
De dissertatie van Ewout Klei over de geschiedenis van het GPV, Klein maar krachtig, dat maakt ons uniek. Een geschiedenis van het Gereformeerd Politiek Verbond, 1948-2003 (uitg. Bert Bakker, Amsterdam) is interessant om te lezen, al kun je wel kritische vragen stellen.

Gedicht:
Aardrijkskunde. Cees Buddingh’. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
De Bijbel over de hel
Wat zegt de Schrift over de hel? Hieraan wijdde dr. M.J. Kater in De Wekker twee artikelen.

Pauselijke waarschuwing voor de verenging van het begrip liefde
Peter Seewald interviewde de paus voor Trouw, o.a. over de misbruikschandalen.

Kleuters mee naar de kerk!
In het Reformatorisch Dagblad pleit de psychologe drs. Sarina Brons-van der Wekken om kleuters/kinderen niet uit de eredienst te halen.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer