Nader Bekeken

Op de Here Jezus lijken

NBjanuari2011

april 2011
jaargang 18, nr 4

Download dit nummer

Schriftlicht:
G. Kwakkel
Schepper van duisternis en onheil
God schept donker én licht, vrede én onheil. Het één staat zonder onderscheid naast het ander. Is het voor God om het even of Hij iets goeds schept of iets kwaads? Maakt dat voor Hem echt geen verschil? Wanneer Hij Japan laat treffen door een tsunami, handelt Hij dan met net zo veel plezier als wanneer Hij mensen redt van de ondergang?

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Kijken als ramptoerist?
Rampen zoals de aardbeving en tsunami in Japan bekijken we vaak als een soort ramptoerist. Het is veel beter om als christen te kijken: rekening houden met de waarschuwing van de Here om waakzaam te zijn en onophoudelijk te bidden.

Leerde Harinck van Australië?
Op de synode in Harderwijk zijn de buitenlandse contacten aan de orde geweest. Vanuit Australië was gevraagd om geen vrouw als deputaat naar de synode aldaar te sturen. Daaraan gaven deputaten gehoor en dat werd door prof. Harinck in het Nederlands Dagblad gelaakt.

Thema:
A.N. Hendriks
Gaan wij op de Here Jezus lijken?
Wat betekent het om naar het beeld van Christus veranderd te worden? Mogen we zeggen dat we op Hem gaan lijken? Hier op aarde zal het onvolmaakt blijven, maar er is groei en vooruitgang en we zullen ‘met Hem delen in Gods luister’!

Column:
G. Zomer
De hoge positie van de organist
Ook de organist fungeert in de dienst van het Woord.

Woordwaarde:
E. Brink
Zoals klei in de hand van Pottenbakker
In Jeremia 18 vergelijkt God Zich met een pottenbakker. Maar Hij werkt met levend materiaal, dat nogal weerbarstig is. Hij beschikt er vrij over, maar dat doet Hij tegelijk als de God die de verhoudingen levend en open houdt.

Rondblik:
J. Knigge
Het graf van Jezus
Er zijn in Israël twee plaatsen die pretenderen het graf van Jezus te tonen. In recente tijden heeft de archeologie meer kennis verschaft over graven uit Jezus’ tijd, zodat het raadsel van de twee graven beter oplosbaar is. Over de Graftuin, rotsgraven, de Grafkerk en de Nazaretinscriptie.

Synode 2011:
C. van Dijk
Stilte
De synode was nog niet toe aan het vergader- en beslissingswerk, daarom lijkt de afgelopen periode voor de buitenwacht een tijd van relatieve stilte. Maar er is wel degelijk gewerkt en voorbereid.

Gelezen:
G. den Dulk
Onnoemelijk veelzijdig
Ds. Egbert Brink schreef een klein maar fijn boekje over Gods veelzijdigheid aan de hand van namen van God uit het Oude Testament, Onnoemelijk veelzijdig (uitg. Kok Kampen).

Gelezen:
J.J. Schreuder
Kampen denkt mee over m/v
De generale synode 2008 heeft aan de TU Kampen gevraagd om aan het gesprek over m/v in de kerk een bijdrage te leveren in de vorm van wetenschappelijke bezinning. Die bezinning is vormgegeven door middel van het boek van Myriam Klinker-De Klerck, Als vrouwen het Woord doen (Vuurbaak, Barneveld, TU-Bezinningsreeks deel 9).

Gedicht:
Ik heb de geur van brandend vlees geroken, Piet Los. Met kort commentaar van G. Slings.

Persrevue:
G.J. Schutte
Geen tijd van grote verhalen meer?
Prof.dr. Roel Kuiper sprak op een conferentie van de Vereniging van Christen Historici en verzette zich tegen de gedachte dat met het einde van de verzuiling de grote verhalen voorbij zijn, en dat christenen opnieuw hun plaats moeten bepalen in een geseculariseerd Nederland. Een samenvatting van zijn toespraak verscheen in het Reformatorisch Dagblad.
Maar overtuigt hij ook christenen die de actuele betekenis van de confessionele erfenis in deze postchristelijke tijd niet inzien? In Trouw zet prof. dr. Kees van der Kooi het argument van de grote verhalen in een groter kader.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Decembernummer
- Schuilen bij de HEER
- het boek Oer
- Abrahams offer
- nieuwe kerkorde
- ben je wedergeboren?

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer