Nader Bekeken

De Here redt ook kinderen

NBjanuari2011

maart 2011
jaargang 18, nr 3

Download dit nummer

Schriftlicht:
M. Heemskerk
De gekruisigde Heiland vraagt om drinken
Aan het kruis leed de Here Jezus dorst, dat was voor een kruiseling een extra zware kwelling naast alle pijn. Toch vroeg Hij pas op het laatst om drinken. Hij moest de Schriften vervullen en was tot het einde toe volkomen gehoorzaam aan het Woord van zijn Vader.

Kroniek:
J.W. van der Jagt
Te gek voor woorden
In het blad Eredienst schreef ds. D. de Jong een artikel over bezwaren op de liturgische formulieren die de generale synode van Zwolle-Zuid vaststelde. Het is vreemd dat hij daarin als deputaat eredienst het werk van deze deputaten verdedigt, terwijl de synode van Harderwijk daar nog over moet beslissen.

Taizé
De Franse broederschap Taizé belegde enige tijd geleden een internationale ontmoeting in Rotterdam, waar heel veel jonge mensen op afkwamen. Daar werd door gereformeerden verschillend, maar vaak positief op gereageerd. En dat is merkwaardig, aangezien de leer van Taizé op belangrijke punten nogal afwijkt van de bijbels-gereformeerde.

Thema:
A. Bas
De Here redt ook kinderen
Je kunt tegenwoordig diverse tegenwerpingen beluisteren tegen de kinderdoop. Zijn die terecht? Kunnen we in onze kerken vrijblijvender omgaan met het leerstuk van de kinderdoop? Vaststaat dat God niet veranderd is sinds Hij het volk Israël bewaarde bij de doortocht door de Rietzee

Column:
R.Th. Pos
Leider gezocht!
Over beroepingswerk en leiderschap

Woordwaarde:
P.H.R. van Houwelingen
Drie nachten in het graf?
Wat betekent het teken van Jona? Moet je de drie dagen en drie nachten uit Matteüs 12:40 letterlijk nemen als 72 uur

Rondblik:
J. Knigge
Namen op weg naar het kruis
Kajafas en Pilatus en hun paleizen spelen een rol in het proces tegen Jezus, Simon van Cyrene moest het kruis van Hem overnemen en verder dragen. Over deze namen en plaatsen heeft de archeologie meer licht geworpen.

Synode 2011:
R. ter Beek
Van grondvlak naar draagvlak
Op de synode wordt al hard gewerkt. Zo zijn de diverse deputatenrapporten aan de orde gekomen en besproken.

Gemeentebreed:
F.J. Bijzet
Gastleden: binnenboord of tussen wal en schip?
Hoe zat het ook alweer precies met het gastlidmaatschap voor jongeren die elders werken en studeren?

Gelezen:
Joh. de Wolf
Drie pastorale brieven aan twee evangelisten. Over de Commentaar op de brieven aan Timoteüs en Titus, van dr. P.H.R. van Houwelingen
In de reeks CNT (uitg. Kok, Kampen) is een deel uitgekomen over de brieven aan Timoteüs en Titus: Timoteüs en Titus. Pastorale instructiebrieven. Het deskundig geschreven boek biedt veel stof tot nadenken.

Gedicht:
Naar Psalm 121, Piet van Midden. Met kort commentaar door G. Slings.

Persrevue:
P.L. Storm
‘Onderscheidende’prediking
In het Reformatorisch Dagblad gaf dr. A. Baars een waardevolle evaluatie van de prediking als bevindelijke en onderscheidende prediking, onder de titel: ‘Bevindelijke preek is ook onderscheidende preek.’

Hoe spreek je de gemeente aan?
In Clarion (opinieblad bij de Canadian Reformed Churches) stond nog een interessant artikel over de preek en de aanspraak van de gemeente, geschreven door ds. Cl. Stam.

Ik neem een:

- abonnement op Nader Bekeken
(1e jaar halve prijs)
- andere keuze

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 

Planning Nader Bekeken

Februarinummer
- De harten omhoog
- tussen markt en staat
- milieuverontreiniging en klimaatverandering
- Gods werk is niet te doorgronden

Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer