Nader Bekeken

Aardverschuiving: m/v...?

oktober 2013
jaargang 20, nr 10

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Cees van den Berg
Over luisteren gesproken
In de omgang met God gaat het om luisteren. In de Bijbel hoor je zijn stem. Als in de kerk zijn Woord geopend wordt, spreekt God tegen je. Hoe luister je dan? Neem een voorbeeld aan Samuël, het gaat om de houding zoals die van een knecht.

Kroniek:
Kees van Dijk
Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie
De conclusies van het rapport van deputaten M/V in de kerk zijn verrassend, een aardverschuiving te noemen. Er is heel veel over op te merken en over af te wegen, en daarvan is deze Kroniek een aanzet.

Thema:
Aryjan Hendriks
Is ons sterven winst?
Terwijl voor veel moderne mensen het sterven een verliessituatie betekent, spreekt het Nieuwe Testament andere taal. We zullen terstond tot Christus opgenomen worden, om de woorden van de Catechismus te gebruiken. Daarmee wordt weersproken wat ds. Telder in de jaren zestig van de vorige eeuw leerde over de zielenslaap.

Column:
Rufus Pos
Een eerlijk gesprek
Het gesprek over man/vrouw in de kerk van onze tijd zal open en eerlijk gevoerd moeten worden.

Woordwaarde:
Rob van Houwelingen
Delen in de goddelijke natuur?
In 2 Petrus 1 heeft de apostel het over rijke beloften en over het deel krijgen aan de goddelijke natuur. Betekent dat een opgaan in het goddelijke, of een soort partnerschap van God en mens? Petrus heeft het echter over de mens en zijn eeuwige toekomst.

Opgewekt ge-reform-eerd:
Jan Wesseling
Onmacht
Praat de Catechismus ons een negatief zelfbeeld aan met de constatering dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? In de Dordtse Leerregels wordt dergelijke taal gesproken. Wij hebben de Geest van God nodig!

Rondblik:
Johan Plug
Close-up
Het zendingsopbouwwerk in Bénin zal op korte termijn beëindigd worden, de jonge kerken zitten in een proces van verzelfstandiging. Moge God ze zegenen!

André van Leeuwen
Geldzucht en godsvrucht
In onze tijd van crisis kunnen we horen dat de geldzucht de wortel is van alle kwaad, en deze bijbelse waarheid zien we om ons heen. Bedenk dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn en leven uit genade, de genade ons geschonken door het bloed van onze Heiland en Heer Jezus Christus.

Gemeentebreed:
Pieter Niemeijer
Lucas 15: weg... en weer terecht!
In deze gemeentebrede studie over kerkverlating komen de drie gelijkenissen uit Lucas 15 aan bod: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon. Deze gelijkenissen vertonen overeenkomst maar ook verschil. Hoe dan ook, bij het vinden en terugkomen is er feest in de hemel.

Gelezen:
André Bas
Een vluchteling verklaart zich nader
Met het boek van Guido de Brès, Oorsprong en weerlegging van de wederdopers, heeft de Stichting Heruitgave Werken Guido de Brès te Barneveld een waardevolle uitgave uitgebracht.

Gedicht:
Die os, Totius. Met kort commentaar van Gert Slings.

Persrevue:
Gert Schutte
Vreemd of normaal?
De christelijke politiek speelde ook het afgelopen jaar een bijrol en daarin wordt onze vreemdelingschap des te duidelijker. Prof.dr. Ad de Bruijne in het ND en ds. Matthijs Haak in De Reformatie trekken hun eigen conclusies.

Politieke moraal
In Denkwijzer keert Herman Sietsma zich tegen de opvatting van Stefan Paas die van mening is dat de kerk wel kan zonder christelijke restanten in de wet, door publicaties aan te halen van politiek filosoof Michael J. Sandel; hiermee gaat hij ook in op het pleidooi van Rienk Janssens eerder in Denkwijzer.

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer
- Gods vertrouwelijke omgang
- De ongerijmde oorlog
- Een interview met Reuben Bredenhof

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer