Nader Bekeken

De Zoon die de boom heiligt

NBmaart2013

februari 2013
Jaargang 20, nr 2

Download dit nummer 

Schriftlicht:
Pieter van den Berg
Ruimte in de kerk
Hoeveel ruimte is er in de kerk voor verschillen, hoe ga je om met verschillende visies en overtuigingen? Paulus doet (in Romeinen 14) ook aan christelijke conflicthantering en wijst altijd naar Christus.

Kroniek:
Kees van Dijk
Onze majesteit
Volkomen onverwacht deelde H.M. Koningin Beatrix mee dat ze afstand gaat doen van de troon en het koningschap aan haar zoon zal overdragen. Ze krijgt van alle kanten veel respect.

Homoindekerk.nl
Binnen de kerken is door het deputaatschap OOG een website in het leven geroepen om elkaar van dienst te zijn over het omgaan met de homo’s in de kerk. Deze site wordt mede aangestuurd door een vergelijkbaar deputaatschap van de NGK, en er is ook vanuit de CGK meegewerkt. Het standpunt van de kerken spreekt helaas niet uit de bijdragen.

Bidden in januari
Hoe doe je mee aan de week van het gebed?
Naar aanleiding van het overlijden van ds. Hoorn wordt teruggeblikt op wat hij leerde.
Vanuit de PKN is een uitnodiging gestuurd naar onze kerken, naar de NGK en naar de CGK om in gesprek te gaan.

Thema:
Rob van Houwelingen
Jezus de Messias, de vervulling van Israël
De relatie tussen kerk en Israël vormt altijd weer een actueel thema. Er is een drietal theologische modellen te onderscheiden, wat uitloopt op het vervullingsmodel. Ook is wat Paulus over de redding van Israël schreef, blijkbaar voor meer uitleg vatbaar.

Column:
Gijs Zomer
Zal ik een gebedje voor u doen?
Over het gebed bij pastorale bezoeken.

Woordwaarde:
Hans de Wolf
Ik gaf hun slechte wetten… (Ezechiël 20:25)
Kan God zelfs slechte wetten geven? Wat doe je als een tekst niet overeenkomt met jouw Godsbeeld? Laten we onszelf niet misleiden en ook Gods straffen aanvaarden. Het gaat Hem tenslotte om bekering!

Waarom naar de kerk?
Pieter Niemeijer
Geconcentreerd
In de kerk concentreer je je op God, het is een moment van opperste concentratie. In de sacramenten vat Hij in een paar beelden het hart van het evangelie samen.

Rondblik:
Arie Kamer
Gelijkwaardig in ongelijke dienst. Man en vrouw in de gemeente
Over de vraag welke plaats vrouwen in de kerk hebben, zijn de afgelopen jaren enkele boeken verschenen. Deze studies hebben elk een eigen invalshoek om te voldoen aan de opdracht van de synode Harderwijk 2011.

Gelezen:
Kees van Dijk
Vergeving, de kern van het christelijk geloof
Van de NGK-predikant dr. H. de Jong is een mooi boek verschenen over vergeving: Vergeving, de kern van het christelijk geloof(uitg. Van Wijnen, Franeker).

Gedicht:
Naar psalm 79, Piet van Midden. Met kort commentaar door Gert Slings.

Persrevue:
Perry Storm
Wat een hunkerende generatie nodig heeft
In  het Reformatorisch Dagblad schreef Els van Dijk een boeiend artikel over jongeren en de tijdgeest, die hun niet onberoerd laat.

Duran Renkema een jaar later
De homo-leerkracht die vorig jaar zijn ontslag aan een gereformeerde school aanvocht, werd in Trouw geïnterviewd door Marije van Beek.

D66, een partij van christenpesters of hoeder van de democratie?
Van een artikel van Ewout Klei verscheen een eerste versie in Trouw, een tweede licht gewijzigde in Christelijk Weekblad, over zijn niet zo negatieve kijk op de beeldvorming van D66 als christenpestende partij. Ook in Trouw wordt door Hans Goslinga wel anders geoordeeld.

 
 

Zoeken

Man/vrouw - kerk

Kijk hier voor de Verklaring van het bestuur over de synodebesluiten 'man, vrouw en ambt'.

Voor de bezinning op M/V en ambt verwijzen we u ook naar de website www.bezinningmvea.nl.

 


Planning Nader Bekeken

Juninummer
- Gods vertrouwelijke omgang
- De ongerijmde oorlog
- Een interview met Reuben Bredenhof

 


Zoeken

Zoeken op onze website levert een schat aan informatie op.

Lees meer