Cahiers

Wie heeft dit alles geschapen?

Cahier 86

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2010
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460836

Bestel  hier

 

Het geheim van de schepping

‘Hopelijk bent u net als ik nog meer onder de indruk geraakt van wat het inhoudt dat God de Schepper van de hemel en de aarde is.’ Het is de slotzin van dit boekje. Het is ook het doel ervan.
Er wordt geluisterd naar Genesis 1. Wat staat er? En wat staat er niet? Wat vertelt het ons over Gods werk in het begin?

 Genesis 1 beantwoordt niet al onze vragen. Het is ook niet bedoeld als een bijdrage in een wetenschappelijke discussie. Het wil ons brengen tot kennis van en ontzag voor God, die alles gemaakt heeft. Dat is ook wat de titel wil oproepen: Wie heeft dit alles geschapen? Daar hoor je de verwondering in: wie doet dit de HERE na? En het is tegelijk een appellerende vraag: zou je de Schepper van zoiets indrukwekkends niet vertrouwen en niet eren?

Na een paar inleidende opmerkingen over geloof en wetenschap komen de schepping in het algemeen en Genesis 1 in het bijzonder aan de orde. Vervolgens wordt gekeken hoe Genesis 1 terugkomt in het vervolg van de Bijbel. Daarna wordt een confrontatie aangegaan met het evolutionisme dat alle dingen wil verklaren buiten God en Bijbel om. Het laatste hoofdstuk gaat in op vragen over de duur van de zes dagen van Genesis 1, en over de ouderdom van de aarde en van het heelal.
Gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk maken het boekje bruikbaar voor bestudering in groeps- of verenigingsverband.

Ds. Pieter Niemeijer is sinds 2000 predikant van de Gereformeerde Kerk in Den Helder. Daarvoor was hij dat vanaf 1981 in Zuidwolde (Gr.) en vanaf 1985 in Dordrecht. In deze reeks schreef hij eerder o.a. Tot geloof komen. Christelijke bijbelstudies (over o.a. zondeval, wedergeboorte, verkiezing en verwerping), Start met de Schrift. Meditaties voor en over het kerkelijk leven en Samen in de wereld. Wat biedt de kerk? (over de betekenis van geloof en kerk voor politiek en samenleving).

Zoeken

Cahier 129

Verschenen:
Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid
Henk Drost
 
 
 

Cahier 128

Verschenen:
Cahier 128,
Gods held.
Davids levensliederen
Henk Drost
 

Cahier 127

Verschenen:
Cahier 127,
Meer dan de tempel
Pieter Niemeijer
 
 

Cahier 126

Verschenen:
Cahier 126,
Na ons sterven
Hemel en hel in christendom en islam
Lucius W. de Graaff
 

Cahier 125

Verschenen:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)