Cahiers

Zondaars en bedelaars

Cahier 95

Auteurs: Hans Maris
Jaar: 2013
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9789081686877

Bestel  hier

 

Over de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord

Wat heb je er eigenlijk aan om gedoopt te zijn? Maakt dat jou beter dan iemand die niet gedoopt is? Minder zondig bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al half (of nog verder) onderweg naar de hemel? Betekent gedoopt zijn dat je vanbinnen al een nieuwe mens geworden bent – opnieuw geboren dus?
En als het gaat over het verbond van God met mensen, omdat de doop daar een teken van is – wat is dat dan? Dat je eeuwige toekomst al definitief veilig gesteld is? Of anders?

In de kerk komen verbond en doop regelmatig ter sprake. Kunnen die woorden voor de een iets anders betekenen dan voor de ander? Helaas, juist om deze bijbelse begrippen is er heel wat twist en onbegrip gegroeid onder christenen, en is een nogal moeizame discussie tussen kerken ontstaan.

In dit boek komen deze zaken aan de orde. Er wordt iets uitgelegd van de historische achtergrond van zulke kerkelijke begrippen. Dat gebeurt al luisterend naar de Bijbel.
Er zit een appel in om jezelf af te vragen of je een nieuwe mens bent of niet, en hoe dat merkbaar is in ons leven. Het gaat dan over zonde, genade, het verbond, en over preken en gemeente zijn.
Het moet dus ook wel over onszelf gaan.

Dr. Hans W. Maris (1941) is emeritus hoogleraar van de Theologische Universiteit in Apeldoorn, waar hij de dogmatische vakken doceerde. Hij nam vele jaren deel aan de gesprekken tussen kerken van gereformeerde belijdenis over het waarom van verdeeldheid en de mogelijkheid van (meer) eenheid. Dat alles in de overtuiging dat de kerk niet van ons is.

 

Zoeken

Cahier 125

Verschijnt binnenkort:
Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken
Egbert Brink en Rob van Houwelingen
 

Cahier 124

Verschenen:
Cahier 124, In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

(ed. dr. Harm Veldman)


 

Cahier 123

Verschenen:
Cahier nr. 123, Hoe lezen we de Bijbel? Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord
Dr. Pieter Boonstra


 

Cahier 122

Verschenen:
Cahier nr. 122, Met de Heer begraven en weer opgestaan! Wat het betekent om je kind te laten dopen
Dick Dreschler


 

Cahier 121

Verschenen:
Cahier nr. 121
Barmhartig als de Vader
Gert Meijer


 

Cahier 120

Verschenen:
Cahier nr. 120,
Verlicht door de Geest
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks