Cahiers

Getuigen vandaag


Cahier 134

Auteur: Peter Drost
Jaar: 2022
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9789491943362

Bestel  hier

 

Getuigen vandaag

Leren getuigen met Guido de Brès

Guido de Brés, de schrijver van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, wilde graag getuigen van de hoop die hij had leren kennen door het geloof in een gekruisigde Christus. Dat waren voor hem niet alleen mooie woorden. Het was een boodschap waarvoor hij bereid was te sterven (in 1567 werd hij samen met enkele andere predikanten opgehangen).

Lees meer...

Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst


Cahier 133

Auteur: Dr. Harm Veldman
Jaar: 2022
Aantal blz.: 92
ISBN nr: 9789491943355

Bestel  hier

 

1560-1787

De hugenoten, ofwel de Franse gereformeerden uit de 16e tot de 18e eeuw, zijn vooral bekend gebleven doordat er maar liefst 8 korte oorlogen naar hen genoemd zijn. Maar waren zij ook de aanstichters van die gewelddadige strijd? De historie vertelt het wel anders en de moorden van de ‘Bloedbruiloft’ van 1572 vormen er een afschuwelijk bewijs van.

Lees meer...

Op weg naar harmonie


Cahier 132

Auteur: C. van der Leest
Jaar: 2022
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9789491943348

Bestel  hier

 

 

Op weg naar harmonie

Door nare gebeurtenissen kunnen mensen moeite hebben met God, doordat ze Hem ervaren als afwezig, bedreigend of veeleisend. 

Lees meer...

Ismaël was geen islamiet


Cahier 131

Auteur: Lucius W. de Graaff
Jaar: 2022
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9789491943331

Bestel  hier

 

 

Ismaël was geen islamiet

Ismaël was de oudste zoon van Abraham. Hij is tegelijk met zijn vader Abraham besneden. Toch is hij later, nadat Isaak was geboren, samen met zijn moeder Hagar letterlijk en figuurlijk de woestijn in gestuurd.

Wat is er van Ismaël terechtgekomen? Uit het geslachtsregister in Genesis 25 blijkt dat uit hem Arabische stammen zijn voortgekomen. Zoals de Nabateeërs in de tijd van de apostel Paulus. Het merendeel van deze Arabieren zijn vele eeuwen na de dood van Ismaël moslim geworden. Betekent dit dat Ismaël daardoor de aartsvader van de Arabische moslims is geworden? Dat wordt door vele christenen beweerd. De auteur bestrijdt dit.

Lees meer...

Defragmenteer mijn hart


Cahier 130

Auteur: David de Jong
Jaar: 2022
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9789491943324

Bestel  hier

 

 

Defragmenteer mijn hart

Bijna honderd stichtelijke stukjes

Lees meer...

Gods lieveling


Cahier 129

Auteur: Henk Drost
Jaar: 2021
Aantal blz.: 136
ISBN nr: 9789491943317

Bestel  hier

 

 

Gods lieveling. Salomo’s wijsheid

De wijsheid komt van God.
De wijsheid zet je aan het nadenken over Gods wil.

Lees meer...

Gods held


Cahier 128

Auteur: Henk Drost
Jaar: 2021
Aantal blz.: 
ISBN nr: 

Bestel  hier

 

 

Gods held. Davids levensliederen

In de psalmen klinkt de melodie van het leven.
Het leven is heerlijk.
Het leven is afschuwelijk.

Lees meer...

Meer dan de tempel


Cahier 127

Auteur: Pieter Niemeijer
Jaar: 2021
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9789491943294

Bestel  hier

 

 

Meer dan de tempel

Samen met een aantal vrienden of wijkgenoten in een paar avonden een boek lezen over een bijbels onderwerp? Deze bijbelstudie biedt je stof die je eerst thuis kunt lezen en vervolgens samen in een leesgroep kunt bespreken.
Heb je niet zo’n leesgroep? Natuurlijk kun je dit boekje ook gebruiken voor je persoonlijke bijbelstudie.

Lees meer...

Na ons sterven


Cahier 126

Auteur: Drs. Lucius W. de Graaff
Jaar: 2020
Aantal blz.: 110
ISBN nr: 9789491943287

Bestel  hier

 

 

Na ons sterven. Hemel en hel in christendom en islam

De hel is een beladen onderwerp. Steeds minder christenen willen aannemen dat er echt een plaats is waar ongelovigen voor eeuwig moeten lijden. De hemel als plaats van licht en vreugde lijkt beter te passen bij een God die liefde is.
En hoe is dit bij de moslims? Hebben zij ook moeite met het aanvaarden van een hel?

Lees meer...

Woordwaarde


Cahier 125

Auteur: Egbert Brink en Rob van Houwelingen
Jaar: 2020
Aantal blz.: 128
ISBN nr: 9789491943270

Bestel  hier

 

 

Woordwaarde. Betekenisvolle bijbelteksten nader bekeken

Sinds eind 2010 kent het maandblad Nader Bekeken een vaste rubriek: Woordwaarde. Daarin belichten verschillende auteurs een speciaal bijbelgedeelte: een lastige tekst waarover vaak vragen gesteld worden of een tekst die zo bekend is dat de betekenis vervaagt. Zij laten vanuit zulke teksten zien hoe waardevol Gods Woord is, ook voor de hedendaagse lezer. 

Lees meer...

In het concentratiekamp


Cahier 124

Auteur: Ds. J. van Raalte
(ed. dr. Harm Veldman)
Jaar: 2020
Aantal blz.: 136
ISBN nr: 9789491943263

Bestel  hier / verschenen

 

 

In het concentratiekamp
Ds. J. van Raalte (1894-1982)

Bij de herdenking van 75 jaar bevrijding past een uitgave als deze, een heruitgave uit 1945. Ds. J. van Raalte schreef kort na de bevrijding (hij was toen 50 jaar) zijn relaas over de concentratiekampen Buchenwald en Dachau. Het werd een egodocument over alle vijf jaren waarin de nazi’s hem zijn vrijheid hadden afgenomen. Hij keek uit naar de bevrijding en overleefde die periode!

Lees meer...

Hoe lezen we de Bijbel?


Cahier 123

Auteur: Dr. Pieter Boonstra
Jaar: 2020
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9789491943256

Bestel  hier

 

Hoe lezen we de Bijbel?
Over hermeneutiek, interpretatie en Gods Woord

Onder invloed van een veranderende cultuur worden we genoodzaakt om na te denken over de vraag hoe we de Bijbel lezen. Dit boek wil hierbij hulp bieden.

Het is geschreven vanuit de geloofsovertuiging dat de Bijbel het Woord van God is. Maar wat betekent deze geloofsovertuiging voor het lezen van de Bijbel?

Lees meer...

Met de Heer begraven en weer opgestaan!


Cahier 122

Auteur: Dick Dreschler
Jaar: 2019
Aantal blz.: 92
ISBN nr: 9789491943249

Bestel  hier

 
Wat het betekent om je kind te laten dopen

 

Met de Heer begraven en weer opgestaan!

Je kind laten dopen is een feestelijke gebeurtenis! Maar wat betekent dat precies? Wat is de diepere betekenis achter de woorden die klinken bij de doop?
In dit boekje wordt aan de hand van het klassieke doopformulier de betekenis van de doop uitgelegd.

Lees meer...

Barmhartig als de Vader


Cahier 121

Auteur: Gert Meijer
Jaar: 2019
Aantal blz.: 78
ISBN nr:

Bestel  hier

 

 

Barmhartig als de Vader

Het lijkt alsof je zomaar een boekje in handen hebt.
Maar wat zou het mooi zijn als je via dit cahier mag ontdekken dat het Jezus zélf is die je roept om barmhartig te zijn.

Lees meer...

Verlicht door de Geest


Cahier 120

Onder redactie van Harm Boiten
Jaar: 2019
Aantal blz.: 126
ISBN nr: 9789491943225

Bestel  hier

 

Verlicht door de Geest.
Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks

Diepe vragen kunnen zomaar opduiken in de praktijk van je leven als christen.
Als je toch als gelovige Gods Geest ontvangen hebt, waarom dan nog bidden om de gave van de Geest? Hoe wordt je gebed zo krachtig dat het tot veel in staat is? Waarom wordt onze eigen vergevingsgezindheid uitgere¬kend bij ons gebed om vergeving genoemd? Hoe onderkennen we het verschil tussen bijbelse spiritua¬liteit en navelstaarderij, overgoten met een christelijk psychologisch sausje? Armoede, ziekte en tegenspoed, vallen zulke zaken je echt uit Gods vaderhand ten deel? Hoe zul je dan - een van de moeilijkste dingen toch -elkaar troosten?

Lees meer...

Tranen en zonneschijn


Cahier 119

Auteurs: Jaap Burger
Jaar: 2019
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9789491943218

Bestel  hier

 

Tranen en zonneschijn. Gedachten over Bijbel en secularisatie.

Hoe moet je als christen reageren op de huidige secularisatie? Moet je je kop in het zand steken? Moet je in de achteruit van het conservatisme? Moet je somberen in verdriet?

Lees meer...

De parel van genade


Cahier 118

Auteurs: Ds. Jan Wesseling en Wilma van der Jagt
Jaar: 2018
Aantal blz.: 100
ISBN nr: 9789491943201

Bestel  hier

 

De parel van genade. Lofprijzing van toen voor nu

Vierhonderd jaar geleden vergaderde de Synode van Dordrecht: van november 1618 tot mei 1619. Daar zijn onder andere de Dordtse Leerregels opgesteld. Samen met de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis vormen ze de gereformeerde belijdenisgeschriften. Van die drie belijdenissen zijn de Dordtse Leerregels het minst bekend. En dat komt niet alleen door de ‘taal van toen’. Het komt ook door het onderwerp: uitverkiezing.

Lees meer...

Bewogen mensen

Cahier 117

Auteurs: Drs. Gerrit Hagens
Jaar: 2018
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9789491943195

Bestel  hier

 

Bewogen mensen. Profetisch optreden in de kracht en de geest van Elia

De betekenis van het optreden van de profeet Elia (1 Koningen 17 - 19)

De profeet Elia is niet maar een figuur uit een ver verleden. Als een van de twee getuigen in Openbaring 11:4-6 staat zijn boodschap voor Israël toen model voor ons getuigenis vandaag.

Lees meer...

Over zwijgteksten, scheppingsorde en Geesteswerk

Cahier 116

Auteurs: Pieter Niemeijer
Jaar: 2018
Aantal blz.: 84
ISBN nr: 9789491943188

 

Bestel  hier

 

Bijdrage aan het denken over vrouw en ambt

‘Ik sta een vrouw niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft.’ ‘Niet de vrouw is als eerste geschapen, maar de man.’ ‘De vrouw heeft te zwijgen in de gemeente.’ Het citeren van teksten als deze was eeuwenlang afdoende als het ging om de vraag of vrouwen ambtsdrager kunnen worden.

Lees meer...

Zijn God en Allah dezelfde?

Cahier 115

Auteurs: Drs. Lucius W. de Graaff
Jaar: 2018
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9789491943171

Bestel  hier

 

Over triniteit en tauhied

Veel moslims beschuldigen christenen van polytheïsme (het vereren van meerdere goden) omdat christenen geloven in een drie-enige God. Veel christenen op hun beurt beweren dat moslims een bloeddorstige afgod aanbidden en ze verwijzen naar de terreurdaden van de moslimextremisten. Wat is er waar van deze wederzijdse beschuldigingen? En welke verschillen blijven er over wanneer de karikaturen zijn opgeruimd? Daarover gaat het in deze publicatie.

Lees meer...

Trouwe liefde

Cahier 114

Auteurs: Ds. Jan Blok
Jaar: 2017
Aantal blz.: 124
ISBN nr: 9789491943157

Bestel  hier

 

Trouwe liefde. Over seksualiteit

Seksualiteit is een prachtig geschenk van God.

God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Ook van de seksualiteit geldt: zeer goed!

Zo is het helaas niet gebleven. De zonde maakte veel kapot. Hier en daar heerst er zelfs chaos rond eros. Velen gaan hun eigen gang, ook wat hun seksualiteitsbeleving betreft.

Lees meer...

Op reis met Dietrich Bonhoeffer

Cahier 113

Auteurs: Martin H. de Boer V.D.M.
Jaar: 2017
Aantal blz.: 116
ISBN nr: 9789491943157

Bestel  hier

 

Op reis met Dietrich Bonhoeffer

In dit boekje gaat het over een Duitse lutherse theoloog uit het begin van de vorige eeuw. Dat klinkt niet bepaald spannend. Maar dat is een vergissing.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) leefde in een woeste tijd. Als kind maakte hij de Eerste Wereldoorlog mee en vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij in het vernietigingskamp Flossenbürg vermoord.

Lees meer...

Wees nog wijzer

Cahier 112

Auteurs: drs. Hans de Wolf
Jaar: 2017
Aantal blz.: 
ISBN nr: 9789491943140

Bestel  hier

 

Wees nog wijzer
 

Nieuwe schriftstudies over Spreuken

Je hoort nog wel eens dat er niet vaak over Spreuken gepreekt wordt. Misschien vinden predikanten een spreuk niet direct een onderwerp voor een preek. Maar ook op een vereniging of een bijbelstudiegroep zul je op het rooster niet zo gauw een serie over het boek Spreuken aantreffen. Hoe komt dat? Het zou kunnen dat die stof velen niet zo aanspreekt. Het kan ook zijn dat er te weinig studiemateriaal is om dit boek op het rooster te zetten. In ieder geval is in die leemte met dit nieuwe studieboek over Spreuken enigszins voorzien. En in 2013 verscheen ook al een eerste bundel over dit bijbelboek van dezelfde schrijver. Er is nu dus actueel materiaal om mee aan de gang te gaan.

Lees meer...

Wie is God?

Cahier 111

Auteurs: ds. Henk van den Berg en Wilma van der Jagt
Jaar: 2017
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9789491943133

Bestel  hier

 

Wie is God?

Wie is God? Een korte, spannende vraag. Misschien praat je er nooit over, maar toch zou je Hem beter willen kennen. En God wil zich graag laten kennen! Ook aan jou! Daarvoor heeft Hij de Bijbel gegeven.

Lees meer...

Jezus hogepriester

Cahier 110

Auteur: Rutger Heij
Jaar: 2016
Aantal blz.: 84
ISBN nr: 9789491943126

Bestel  hier

 

Het evangelie van de Hebreeënbrief

Bijbelstudie over het evangelie van de Brief aan de Hebreeën. Aan de orde komen vragen als: Wat moet je als christen in de eenentwintigste eeuw met een hogepriester? Hoe gaat je geloof echt iets uitwerken in je leven? Hoe krijg je een zuiver geweten? Hoe volwassen ben jij in je geloof? Ook bevat het boek een detailoverzicht van het geheel van de Hebreeënbrief.

Lees meer...

De Bijbel of een biertje

De Bijbel of een biertje

 

Auteurs: Gijs Zomer en Rufus Pos
Jaar: 2016
Aantal blz.: 120
ISBN nr: geen nummer
Prijs: € 7,50

 

Bestel  HIER

 

Verzamelde Colums uit Nader Bekeken

De columns uit ons blad Nader Bekeken zijn bij veel van onze lezers favoriet. Ze worden vaak als eerste gelezen. Van de mooiste columns – periode 2003-2014 – hebben we een kleurig bundeltje samengesteld.
Met portretjes van de auteurs en passende tekeningen van Bert Gort.

De kerk: hoe sta je erin?

Cahier 109

Auteur: Pieter Niemeijer
Jaar: 2016
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9789491943119

Bestel  hier

 

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zitten in een veranderingsproces, zo wordt gezegd. Het zijn kerken in transitie, heet het iets deftiger. Het klinkt de een als muziek in de oren: eindelijk lucht, christelijke vrijheid, een open blik naar de toekomst. Dat had al veel eerder moeten gebeuren! Anderen vinden het bedreigend: zitten we in een proces? Wie regisseert dat dan? Waaruit komt het voort? En is er dan al stiekem een uitgewerkt doel waarnaar we omgeturnd moeten worden?

Lees meer...

Christelijke tucht vandaag

Cahier 108

Auteurs: Prof.dr. Mees te Velde en ds. Kornelis Harmannij
Jaar: 2016
Aantal blz.: 92
ISBN nr: 9789491943102

Bestel  hier

 

Diverse aspecten over de kerkelijke tucht komen aan de orde.
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt duidelijk gezegd dat de tucht er moet zijn. Het is een van de drie kenmerken van de kerk. Tucht om te trekken, tucht uit liefde, tucht om het kwaad af te snijden, tucht om de gemeente te beschermen.

Lees meer...

Geloof op tafel

Cahier 107

Auteurs: Ds. Alko Driest en Wilma van der Jagt
Jaar: 2016
Aantal blz.: 132
ISBN nr: 9789491943096

Bestel  hier

 

De Bijbel is een prachtig boek, maar niet altijd gemakkelijk te begrijpen! Een boekje dat helpt bij ons geloof in God, is de Heidelbergse Catechismus. Deze catechismus bestaat al meer dan 450 jaar. De schrijvers ervan waren jonge mannen van 27 (Ursinus) en 29 jaar (Olevianus). Zij kregen de opdracht een boekje over het christelijk geloof te schrijven. En dat hebben ze gedaan: 52 stukjes die ze ‘zondagen’ noemden. Voor elke zondag één stukje. Wat zij schreven, is nog steeds belangrijk. Ook voor wie jong is. Daarom dit dagboekje. Ieder vanaf 11/12 jaar kan het begrijpen.

Lees meer...

Zaaien

Cahier 105

Auteurs: Ds. Henk Drost
Jaar: 2015
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9789491943072

Bestel  hier

 

 

Dit is het eerste deeltje van een tweeluik over een missionair gereformeerde kerk.

Zaaien gaat over het missionaire werk. Planten & Groeien gaat over de missionaire kerk.

Het missionaire werk gaat voorop, want daaruit is de kerk geboren. En die afkomst van de kerk heeft ook alles te maken met haar toekomst. De kerk blijft alleen op Christus’ weg als ze missionair is: van harte gereformeerd én van harte missionair!

Lees meer...

Planten & Groeien

Cahier 106

Auteurs: Ds. Henk Drost
Jaar: 2015
Aantal blz.: 132
ISBN nr: 9789491943089

Bestel  hier

 

Dit is het tweede deeltje van een tweeluik over een missionair gereformeerde kerk.
Na Zaaien over het missionaire werk gaat Planten & Groeien over de missionaire kerk.

In het onderdeel Planten wordt geschreven over kerkplanting, zoals het stichten van nieuwe gemeenten wordt genoemd. De evangelisten heten kerkplanters. Er zitten risico’s aan deze manier van spreken, maar in dit boek wordt aangesloten bij het bestaande woordgebruik. Voor de auteur is de inhoud ervan belangrijker.

Lees meer...

Heilige oorlogen

Cahier 104

Auteurs: Drs. Lucius de Graaff
Jaar: 2015
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9789491943065

Bestel  hier

 

Godsdienst is de grote veroorzaker van oorlog. Dat is een stelling die in de eerste decennia van deze eeuw alleen maar bevestigd lijkt te worden. Als grote voorbeeld geldt het optreden van de Islamitische Staat. In naam van Allah worden de meest vreselijke moorden gepleegd.

Lees meer...

Wees wijzer

Cahier 103

Auteur: Drs. Hans de Wolf
Jaar: 2018. 2e druk
Aantal blz.: 132
ISBN nr: 9789491943058

Bestel  hier

 

Wees wijzer

Schriftstudies over Spreuken

Wat moeten we eigenlijk met het boek Spreuken? Is het wel bedoeld voor christenen van vandaag? Heeft het wel een christelijke boodschap? Het gaat nauwelijks of niet over genade en verlossing. Maar het gaat wel over alledaagse zaken die niet direct met het evangelie lijken te maken te hebben. Zo lees je bijvoorbeeld over grensstenen die je niet mag verplaatsen. Het gaat geregeld over een luiaard die je niet moet navolgen. Het gaat over mooie vrouwen die je moet mijden en over de borsten van je eigen vrouw waarin je je mag verlustigen. Er zijn spreuken over wijn en sterke drank, en over een pak slaag dat je zoon verdient. Zo kunnen we doorgaan. Bijna alles uit het dagelijkse leven komt aan de beurt.

Lees meer...

Geleerd door de Geest

Cahier 102

Redactie: Harm Boiten
Jaar: 2014
Aantal blz.: 235
ISBN nr: 9789491943041

Bestel  hier

Geleerd door de Geest

Verzamelde artikelen van Aryjan Hendriks

Vanuit zijn liefde voor het door de Geest geademde Woord van God ontwikkelde Aryjan Hendriks zich in zijn bewogen levensgang tot een theoloog van de Geest. In zijn aandacht voor diens werk klopt een warm hart voor de gemeente van Christus.

In deze bundel verzamelde artikelen vertelt de auteur over het betrouwbare Woord, de wijze waarop de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich in het Oude en Nieuwe Testament bekendmaken.

Lees meer...

Cyprianus van Carthago

Cahier 101

Auteur: Dr. Harm Veldman
Jaar: 2014
Aantal blz.: 71
ISBN nr: 9789491943034

Bestel  hier

 

Cyprianus van Carthago

Met de hier gegeven beschrijving van het leven en werk van Cyprianus bevinden we ons in de tijd van de grote christenvervolgingen in het Romeinse Rijk. Deze bijzondere voorganger is één keer ontkomen aan de vervolging, de tweede keer werd hij alsnog gevangengezet. En op 14 september 258 is hij omgebracht voor de ogen van veel van zijn gemeenteleden.

Lees meer...

Psalm voor het leven

Cahier 100

Auteur: Pieter Niemeijer
Jaar: 2014
Aantal blz.: 240
ISBN nr: 9789491943027

 

Bestel  hier

 

Psalm voor het leven

In 1985 verscheen van Piet van der Ploeg het boek Het lege testament. Dat ging over het gebrek aan geloofsoverdracht aan de volgende generatie. Meer dan 25 jaar later is de behoefte aan ‘doorgevende’ ouders niet minder.

Lees meer...

Verbondenheid is kostbaar

Cahier 99

Auteur: drs. Piet Houtman
Jaar: 2014
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9789491943010

Bestel  hier

 

Verbondenheid is kostbaar

Hoe sterk zijn we met elkaar verbonden? Dat valt tegen. In de samenleving, maar ook in de kerk. Gereformeerden zijn geen zuil meer. Veel kerkleden voelen zich minder verbonden aan de kerk. Ze komen minder in de middagdienst, ‘shoppen’, gaan allerlei lossere relaties aan binnen de brede oecumene en onttrekken zich aan de kerk. Ook de band met God lijkt soms verzwakt.

Lees meer...

Hemelreizen

Cahier 98

Auteurs: Lucius W. de Graaff
Jaar: 2013
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9789491943003

 

* UITVERKOCHT *

 

Gebeden in islam en christendom

Voor christenen is het gebed het belangrijkste onderdeel in een leven van dankbaarheid voor God. Het gebed wordt wel omschreven als de ‘adem van de ziel’. In de islam ligt het niet anders. Ook voor moslims is het gebed het hart van hun godsdienst. Wat dat betreft is er een grote overeenkomst tussen islam en christendom.

Lees meer...

Leren van liederen

Cahier 78

Auteur: Ds. W. Wierenga
Jaar: 2008
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460755

Bestel  hier

 

Over Psalmen

Eeuwenlang zijn de 150 psalmen gezongen in de kerken van de Reformatie.
We kennen in onze taal diverse berijmingen. De psalmen liggen velen na aan het hart. Toch worden er de laatste tijd minder psalmen gezongen.

Lees meer...

Geef me maar een kus

Cahier 79

Auteur: Ds. Gijs Zomer
Jaar: 2018, 5e druk herziene druk
Aantal blz.: 128
ISBN nr: 9789050460767

Bestel  hier

Kleine handreiking voor een eenvoudig bijbelgebruik in het pastoraat

Er is veel te doen in het pastoraat. En ook is er veel te doen over het pastoraat. Want wie is toch de pastor? De ambtsdrager? Of zijn wij in de gemeente elkaars herders? In de Bijbel zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor hen zorgen (Ez. 34:11). Laat daarom elke pastor op bezoek zijn bijbeltje bij zich hebben. Heb een luisterend oor en spreek het Woord van God.

Lees meer...

Bij Dordt in de leer

Cahier 77

Auteur: Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Jaar: 2013, herdruk
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 90504747

Bestel  hier

 

Kanttekeningen bij de Dordtse Leerregels

Dit boekje is het resultaat van een cursus voor belijdende leden. We lazen met elkaar de Dordtse Leerregels. Op het eerste gezicht is dat niet het meest aantrekkelijke belijdenisgeschrift. De DL hebben de naam moeilijk te zijn. Van onze belijdenisgeschriften zijn ze dan ook het minst bekend.

Het gaat over dingen waar je met je verstand niet bij kunt: verkiezing en verwerping, Gods eeuwige besluiten. Ook de vorm van de DL werkt niet erg mee. Het zijn echt leerregels. Zeker voor mensen van de 21e eeuw komt het allemaal wat schools en leerstellig over.

Lees meer...

Samen in de wereld

Cahier 76

Auteur: Ds. P. Niemeijer
Jaar: 2008
Aantal blz.: 106
ISBN nr: 9050460739

 

Bestel  hier

 

Wat biedt de kerk?

Hoe ben je als kerk en als christen betrokken bij de maatschappij?
Hoe stel je je op tegenover andere religies?

Welke boodschap heb je in de politiek?
Hoe sta je tegenover sociaal onrecht?
Hoe kijk je naar de mensen om je heen?
Hoe ligt de verhouding tussen het recht van God en de gelijke rechten waarnaar in de politiek wordt gestreefd?

Lees meer...

Altijd veilig

Cahier 75

Auteur: Ds. H. Drost
Jaar: 2007
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9050460720

 

Bestel  hier

Gods vasthouden en ons volhouden

Ga je belijdenis van je geloof doen? Heb je belijdenis van je geloof gedaan? Of weet je niet of je het wel moet doen? Dan schreef ik dit voor jou.
Dit boek gaat over Gods vasthouden en ons volhouden.
Over veiligheid bij God.
En over eenzaamheid zonder God.

Lees meer...

Luisterend naar de Geest

Cahier 74

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2007
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460712

 

Bestel  hier

 

Populair-theologische bijdragen

Sommige bijbelse thema’s zijn nogal eens onderbelicht gebleven, maar ze mogen zeker om nadere aandacht vragen. Ook hiermee heeft de Heilige Geest in de Bijbel ons wat te zeggen!
Hij spreekt in de Schriften en wij mogen luisteren naar zijn stem.

Lees meer...

Ambassadeurs in Jeruzalem

Cahier 73

Auteur: Ds. W. Wierenga
Jaar: 2007
Aantal blz.: 128
ISBN nr: 9050460704

 

Bestel  hier

 

Bijbelstudie over Handelingen 1-8

Het bijbelboek Handelingen, of: Acta, zoals de Latijnse naam luidt, is een spannend boek. Niet alleen spannend, maar ook in veel opzichten belangrijk. Bijvoorbeeld voor het debat tussen ‘gereformeerd’ en ‘charismatisch’, en ook in de confrontatie met allerlei Israëlspeculaties.

Lees meer...

Het kerstverhaal van Matteüs

Cahier 71

Auteur: A. van der Sloot
Jaar: 2006
Aantal blz.: 72
ISBN nr: 9050460682

 

Bestel  hier

 

Het kind Jezus en de vervulling van de oudtestamentische profetie

De boeken van de Bijbel vormen één geheel. De rode draad door het Oude Testament is de voorzegging van de komst van de Messias. De vervulling ervan, in de komst van Jezus van Nazaret, is het hoofdthema van het Nieuwe Testament. Het kerstverhaal van Matteüs kan ons geweldig helpen om oog te krijgen voor de eenheid van de Bijbel.

Lees meer...

Liever vijf woorden met mijn verstand

Cahier 70

Auteur: Ds. W. Wierenga
Jaar: 2006
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460674

 

Bestel  hier

 

Een pastorale handreiking over gaven van de Geest

Veel gereformeerde broeders en zusters worden in verwarring gebracht door allerlei charismatische invloeden die als een vloedgolf de kerken overspoelen. Jonge mensen missen goede voorlichting en niet alle predikanten stellen zich afwijzend op. Vooral met het oog op hen allen is dit boekje geschreven.

Lees meer...

Het verbond van Gods liefde

Cahier 69

Auteur: Ds. Clarence Stam
Jaar: 2006
Aantal blz.: 208
ISBN nr: 905046064x

 

 

Bestel  hier

 

Het cahier is eerder verschenen in het Engels en wel in Canada in het jaar 1999. Daarna is er een herdruk verschenen in 2001. De redactie werd geattendeerd op deze uitgave als waardevol voor de Nederlandstalige gereformeerden.
Het verbond van Gods liefde wil laten zien hoe het verbond als sleutelbegrip in de Bijbel, zowel in het Oude als Nieuwe Testament, beschouwd mag worden. Het is een opvallende rode draad door heel de Schrift: in het Oude Testament gesloten en in het Nieuwe Testament voortgezet als het nieuwe verbond in zijn bloed door Christus. 

Lees meer...

Start met de schrift

Cahier 68

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2006
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460658

Meditaties voor en over het kerkelijk leven

 

Bestel  hier

 

Een boekje voor hen die graag meedenken en meewerken in de kerk. En voor ambtsdragers die graag een handreiking willen voor het spreken over allerlei zaken waarmee ze te maken krijgen in hun werk.
Aan de hand van tal van bijbelgedeelten passeren heel wat facetten van het kerkelijk leven de revue, zoals:

Lees meer...

Leven met God

Cahier 67

Auteur: R.Th. Pos
Jaar: 2005
Aantal blz.: 116
ISBN nr: 9050460666

 

Bestel  hier

 

'Neem eens rust om bij God te zijn.' Waarom lukt dat zo moeilijk, vraagt ds. Pos zich af. Als je weifelt en twijfelt, wil je dolgraag zelf een oplossing zoeken en die dan natuurlijk ook vinden.
Welke barrière ligt er toch om met de Vader te spreken en bij Hem rust te vinden? Is dat negatieve spiritualiteit of gewoon gebrek aan spiritualiteit? 

Lees meer...

Preken vandaag

Cahier 66

Auteur: M. Heemskerk
Jaar: 2005
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460631

 

Bestel  hier

 

Moet er vandaag anders gepreekt dan bijvoorbeeld vijftig jaar geleden? Moet er zelfs nog wel gepreekt worden? Is preken geen achterhaalde manier om de mens van de eenentwintigste eeuw te bereiken?
Natuurlijk, de inhoud van de boodschap is door de eeuwen heen dezelfde. Maar zijn de mensen voor wie de boodschap bestemd is, niet zó veranderd, dat je ze vandaag de dag met een preek maar moeilijk meer bereikt? 

Lees meer...

Groeien in kennis

Cahier 65

Auteur: Dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2005
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9050460623

 

 

Bestel  hier

 

Thema's uit de geloofsleer

In het jaar dat dr. Hendriks 45 jaar dienaar van het Woord mag zijn, mag dit nieuwe cahier verschijnen. Ook in dit cahier laat ds. Hendriks zien dienstbaar te willen zijn aan het Woord. Groeien in geloof is een hedendaags item. Het is ook voluit een schriftuurlijk item. Groeien in geloof gaat hand in hand met groeien in kennis. 

Lees meer...

Dat ik toch vroom mag blijven...

Cahier 64

Auteur: Jan Veenstra
Jaar: 2005
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460615

 

Bestel  hier

 

Terugblik en bezinning op geloofskeuzen

Jan Veenstra, verbonden als onderwijzer aan de gereformeerde basisschool in Emmen, brengt in dit nieuwe cahier onder woorden wat de betekenis van vroomheid is voor het geloof en ons dagelijks leven. Veenstra verstaat de taal van jongeren en zet het daardoor heel concreet en herkenbaar neer.

De auteur laat zien dat vroomheid niet zweeft, zich niet verheft, niet wereldvreemd is. Vroomheid kent een persoonlijke relatie met God, zij is betrokken bij broeders en zusters, zij is begaan met het lijden in deze wereld. Vroomheid roept de eeuwen door de kerk terug naar trouw aan Gods Woord en heiliging van het leven. 

Lees meer...

Tot geloof komen

Cahier 63

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2004
Aantal blz.: 128
ISBN nr: 9050460607

 

Bestel  hier

 

Christelijke bijbelstudies

Wie heeft in deze tijd nog behoefte aan een uiteenzetting over de erfzonde, de verkiezing of het geheim van de wedergeboorte? Met deze basale onderwerpen uit de gereformeerde leer hoef je vandaag aan de dag niet meer aan te komen. Geen behoefte aan somberheid. Het gaat om groeien en wel steeds meer. 

Lees meer...

Heinrich Bullinger 1504 - 1575

Cahier 61

Auteur: Drs. H. Veldman
Jaar: 2004
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460585

 

Bestel  hier

 

Gereformeerd pastor voor Europa

Waarom willen we aandacht geven aan Heinrich Bullinger? Zijn geboortejaar ligt precies vijf eeuwen achter ons en dus wordt er – zeker in Zwitserland – feest gevierd vanwege dit halve millennium. Maar waarom zou Nederland hierin moeten participeren? Hebben wij iets met Bullinger? Vreemde vragen eigenlijk. Het laat zien waar het bij ons op vast zit: Wij kennen hem niet, hij is voor velen onder ons de grote onbekende. Maar als men nu ontdekt dat Bullinger thuis hoort in de rij van kerkhervormers, dan wil men toch wel graag weten: wie is hij precies en wat mocht hij betekenen voor christenen toen en wellicht ook nog voor die van nu. 

Lees meer...

Het postmodernisme in bijbels licht

Cahier 62

Auteur: Frederika Oosterhoff
Jaar: 2004
Aantal blz.: 108
ISBN nr: 9050460593

 

Bestel  hier

 

In 1999 verscheen in Canada van de hand van mevrouw Oosterhoff het boek POSTMODERNISM, A CHRISTIAN APPRAISAL. Dit boek is opgebouwd uit vijf lezingen. Iedere lezing handelt over een ander aspect van het postmodernisme. Mevrouw Oosterhoff analyseert en beoordeelt het postmodernisme vanuit een christelijk perspectief en helpt zo om grip te krijgen op de ontwikkelingen om ons heen.
Het Nederlandstalige cahier bevat een actualisering en aangevulde bewerking van een deel van de Engelstalige versie over het postmodernisme met het oog op de lezers in Nederland. 

Lees meer...

Bijbelse liederen

Cahier 97

Auteurs: Albert Pieter Feijen en Joanne van der Velden
Jaar: 2013
Aantal blz.: 130
ISBN nr: 9789081686891

Bestel  hier

 

De beste zangvoorbeelden uit de Bijbel

De twee auteurs schreven al eerder samen een boek, waarin ze de gebeden in de Bijbel bespraken. In dit boek laten ze zich verrassen door de veelzijdige liederen die in de Bijbel gevonden kunnen worden. Ze werden geraakt door de intensiteit van de liederen, waardoor ze kerkvader Augustinus zijn gaan begrijpen. Hij schreef dat ‘zingen dubbel bidden is’, waarmee dit boek dan ook een logisch vervolg is op hun eerste boek.

Lees meer...

De kerk: de moeite waard!

Cahier 94

Auteurs: Pieter Niemeijer
Jaar: 2012
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9789081686860

Bestel  hier

 

Wat Paulus schreef en Zacharia zag

Een positief boekje over de kerk! Dat mag ook wel eens in deze tijd.
In het eerste deel kijken we met de ogen van de apostel Paulus. We zien hoe hij zich tot de gemeenten richt waaraan hij zijn brieven schrijft. We leren van hem ons niet te verkijken op de buitenkant. En Paulus opent ons oog voor het werk van God in de kerk. 

Lees meer...

Geboeid door Pietje Baltus

Cahier 93

Auteurs: Jacob Kamphuis en Fred van Lieburg
Jaar: 2012
Aantal blz.: 62
ISBN nr: 9789081686853

 

* UITVERKOCHT *

 

Twee opstellen rond de theologie van Abraham Kuyper

Op 13 december 2011 overleed prof. Jacob Kamphuis, vanaf 1959 hoogleraar Kerkgeschiedenis en Kerkrecht (en na 1979: Dogmatiek) aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijg.) te Kampen.

Veel van zijn artikelen en lezingen zijn gebundeld en gepubliceerd. Maar drs. Ferdinand Bijzet, oud-leerling van Kamphuis, momenteel predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijg.) te Brouwershaven, ontdekte nog een causerie uit de beginjaren van Kamphuis' professoraat, die het verdiende aan de vergetelheid te worden ontrukt. 

Lees meer...

Verhaal en feit in bijbelse tijd

Cahier 96

Auteurs: drs. Hans de Wolf
Jaar: 2013
Aantal blz.: 104
ISBN nr: 9789081686884

Bestel  hier

 

Geschiedschrijving in het Oude Testament

Hoe schrijf je een mooi verhaal? Hoe maak je een goed verslag, van een vergadering bijvoorbeeld of van je eigen belevenissen? Dat is een kunst apart. En hoe léés je dan het verhaal van een ander? Hoe ontdek je wat de schrijver vooral wilde zeggen? Ook dat is een hele kunst.

Lees meer...

Zondaars en bedelaars

Cahier 95

Auteurs: Hans Maris
Jaar: 2013
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9789081686877

Bestel  hier

 

Over de kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord

Wat heb je er eigenlijk aan om gedoopt te zijn? Maakt dat jou beter dan iemand die niet gedoopt is? Minder zondig bijvoorbeeld?
En ben je dan soms al half (of nog verder) onderweg naar de hemel? Betekent gedoopt zijn dat je vanbinnen al een nieuwe mens geworden bent – opnieuw geboren dus?
En als het gaat over het verbond van God met mensen, omdat de doop daar een teken van is – wat is dat dan? Dat je eeuwige toekomst al definitief veilig gesteld is? Of anders?

Lees meer...

Naar de kerk: waar en waarom?

Cahier 92

Auteur: dr. A.N. Hendriks
Jaar: 2012
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9789081686846

 

* UITVERKOCHT *

 

Populair-theologische bijdrage

De hoofdstukken in dit boek hebben een diverse inhoud, maar hebben steeds weer te maken met Christus’ kerk. In deze tijd staan de ‘eigen relatie’ met Jezus de Heer en het ‘persoonlijk’ geloof in het middelpunt, en daarom moeten we weer leren dat Christus en zijn kerk niet te scheiden zijn.
Daaraan wil dit boek een bijdrage leveren met als centrale vragen: waar kunnen wij die kerk vinden en waarom komen we daar als Gods volk samen?

Lees meer...

De entree van Calvijn in de Lage Landen

Cahier 91

Auteur: dr. Harm Veldman
Jaar: 2012
Aantal blz.: 134
ISBN nr: 9789081686839

Bestel  hier

 

Pastoraal, apologetisch en pluriform

Deze studie doet een boekje open over de directe en indirecte invloed van Johannes Calvijn in de Nederlanden. Daarin spelen vanuit Calvijn gezien pastorale motieven een eerste rol, maar ook apologetische. Samen tonen ze een boeiend beeld van de eerste bemoeienis van de Geneefse kerkhervormer met de Lage Landen. Wie daarbij vermoedt dat er ‘dus’ een sterke uniformering in het gereformeerd protestantisme van de Nederlanden heeft plaatsgevonden, kan via de biografische schetsen van 24 voorgangers die – de één meer dan de ander – in de calvinistische traditie staan, nagaan dat pluriformiteit binnen die traditie vanaf het begin duidelijk aanwijsbaar is. De tweemaal twaalf biografische schetsen hebben voor het ene deel betrekking op de Zuidelijke Nederlanden en voor het andere deel op de Noordelijke.

Lees meer...

De weg naar de bron

Cahier 90

Auteur: L.W. de Graaff
Jaar: 2011
Aantal blz.: 120
ISBN nr: 9789081686808

Bestel  hier

 

Geboden in islam en christendom

Introductie in de moslimse ethiek

Hoe moet je je gedragen wanneer je in contact komt met moslims als buren of collega’s?
Wat zijn de achtergronden van hun manier van leven?
Dit cahier is bedoeld de lezer te informeren over de regels waaraan moslims en moslima’s zich moeten houden in het leven van elke dag.
Het boekje kan worden gezien als een introductie in de ethiek van de islam. Ethiek is de leer van goed en kwaad.

Lees meer...

Eerlijk duurt het langst

Cahier 89

Auteur: M.H. Oosterhuis
Jaar: 2011
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9789081686822

 

Bestel  hier

 

Bijbelstudies over echtheid in het Oude en het Nieuwe Testament

Je moet je niet mooier voordoen dan je bent. God vraagt van een distel niet dat hij vijgen voortbrengt. Hij zoekt geen andere vruchten dan die aan de bekering beantwoorden.
Daarom kun je tegenover God eerlijk zijn, transparant. De Bijbel heeft daar een woord voor.
Het is het woord rein.

Lees meer...

De schorre laatste bazuin

Cahier 88

Auteur: Drs. W. Wierenga
Jaar: 2011
Aantal blz.: 128
ISBN nr: 9789081686815

 

* UITVERKOCHT *

 

De theologie achter de romanserie De laatste bazuin

Enkele jaren geleden verscheen in Amerika de romanserie Left Behind, geschreven door Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins, die in veel talen is vertaald en ook is verfilmd. De Nederlandse vertaling is uitgegeven onder de titel De laatste bazuin.
De beide auteurs zijn theoloog en behoren tot de beweging van de dispensationalisten. Deze beweging begon in de negentiende eeuw met J.N. Darby en heeft tot in onze tijd veel aanhangers. De dispensationalistische leer is in de romanserie aangelengd met heel wat fantasie, maar is terdege te herkennen als men op de hoogte is van de theologische werken van dispensationalistische theologen. 

Lees meer...

Gods Woord in mensenwoorden

Cahier 87

Auteur: Paul Wells
Jaar: 2011
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460844

 

* UITVERKOCHT *

 

Over inspiratie en gezag van de Bijbel

De Bijbel is een uniek boek. Het is Gods Woord waarin Hij Zich openbaart. God spreekt tot de mens in mensenwoorden. Hij komt naar ons toe om ons bij de hand te nemen en te leiden op de weg van de waarheid.
De Heilige Geest inspireerde de diverse bijbelschrijvers. Hun spiritualiteit is niet een typisch voorbeeld van het religieuze verlangen in ieder mens, maar staat voor een leven dat geworteld is in een waarheid van elders, die zijn oorsprong vindt in God.
Om erachter te komen hoe belangrijk de Bijbel is en hoe we hem moeten gebruiken, moeten we ons afvragen wat de aard is van het schriftgezag.

Lees meer...

Bijbelse gebeden

Cahier 84

Auteur: Albert Pieter Feijen en Joanne van der Velden
Jaar: 2010
Aantal blz.: 136
ISBN nr: 905046081x

 

* UITVERKOCHT *

 

Gebedsonderwijs vanuit de Bijbel

De twee auteurs deden voor het eerst samen bijbelstudie in Minsk, Belarus. Vanaf toen werden zij keer op keer getroffen door het feit dat er niet veel nodig is om het Woord van God in het dagelijkse leven toe te passen. De God van toen is dezelfde God nu. Beiden werden zij verrast door de veelzijdige betekenis van de gebeden in de Bijbel. 

Lees meer...

Wie heeft dit alles geschapen?

Cahier 86

Auteur: P. Niemeijer
Jaar: 2010
Aantal blz.: 88
ISBN nr: 9050460836

 

* UITVERKOCHT *

 

Het geheim van de schepping

‘Hopelijk bent u net als ik nog meer onder de indruk geraakt van wat het inhoudt dat God de Schepper van de hemel en de aarde is.’ Het is de slotzin van dit boekje. Het is ook het doel ervan.
Er wordt geluisterd naar Genesis 1. Wat staat er? En wat staat er niet? Wat vertelt het ons over Gods werk in het begin?

Lees meer...

Dienende mannen en vrouwen

Cahier 85

Auteur: J.J. Schreuder
Jaar: 2010
Aantal blz.: 84
ISBN nr: 9050460828

Bestel  hier

 

In het huwelijk en in de kerk

Jongens en meisjes gaan samen naar school. We zijn het vanzelfsprekend gaan vinden dat ook meisjes doorleren. Ze kunnen doorgroeien naar leiding-gevende functies in allerlei beroepen. Er wordt wat dit betreft veel minder verschil gemaakt tussen mannen en vrouwen dan een paar generaties terug. We ervaren dit als een positieve ontwikkeling. Hoort hierbij dat ook in het huwelijk en in de kerk de positie van man en vrouw steeds meer dezelfde wordt? Of moeten we daar wel onderscheid blijven maken? 

Lees meer...

Ik zie je

Cahier 83

Auteur: Jan Bollemaat
Jaar: 2009
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460801

Bestel  hier

 

Samen gelovig op weg naar Vader

Iedere vader en moeder wordt geroepen om zijn/haar kind op te voeden en bij de doopvont beloof je als ouders het kind op te voeden in geloof. Maar hoe doe je dat? Hoe voed je je kind goed op? Hoe breng je je kind bij zijn hemelse Vader? Hoe geef je je kind de opvoeding die past bij zijn leeftijd?
Dit zijn spannende en uitdagende vragen.

Lees meer...

De school van Calvijn

Cahier 82

Auteur: Antoon Breen
Jaar: 2009
Aantal blz.: 96
ISBN nr: 9050460798

 

Bestel  hier

 

De betekenis van de belijdenis voor onderwijs

Hebt u al genoeg van Calvijn? Kan er werkelijk nog meer bij? Wij denken dat u uitkijkt naar een boek over Calvijn en onderwijs. Ja, dat u meer wilt weten over de betekenis van de belijdenis uit de tijd van Calvijn voor De school (in Genève) van Calvijn. En natuurlijk over de betekenis van die belijdenis vandaag voor hen die zich thuisvoelen in De (leer)school van Calvijn. 

Lees meer...

Rust vinden

Cahier 81

Auteur: Ds. Jacob Kruithof
Jaar: 2009
Aantal blz.: 64
ISBN nr: 905046078x

 

Bestel  hier

 

in de samenleving van sabbat en avondmaal

Christus geeft ons het begin van een ongekende rust. De zorgen worden van ons afgenomen. Maar we blijven niet leeg. Wij krijgen de rust van voldoening. Ontspannend en motiverend tegelijk.

Lees meer...

Eredienstwaardig

Cahier 80

Auteur: Dr. J. Smelik
Jaar: 2009
Aantal blz.: 112
ISBN nr: 9050460771

Bestel  hier

 

Er is de afgelopen jaren veel te doen over de kerkdienst. De kerken besloten tot de invoering van nieuwe orden van dienst, nieuwe formulieren en nieuwe liederen. De één is daar erg blij mee, terwijl het voor de ander een teken is dat de kerken de gereformeerde koers verlaten.

Lees meer...

‘Aan de belofte genoeg?!’

Cahier 72

Auteur: Dr. H.J.C.C.J. Wilschut
Jaar: 2007
Aantal blz.: 80
ISBN nr: 9050460690

 

Bestel  hier

 

Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch

Gereformeerden en evangelischen/charismatici ontmoeten elkaar. Verschillen zijn er genoeg. Maar hoe breng je die onder één noemer?

De titel van dit boekje doet een poging om die noemer te formuleren. In geding is de belofte van het evangelie.

Lees meer...

Zoeken

Cahier 134


Cahier 134,
Getuigen vandaag
Peter Drost
 

Cahier 133


Cahier 133,
Hugenoten en hun strijd voor vrijheid van godsdienst
Dr. Harm Veldman

Cahier 132


Cahier 132,

Op weg naar harmonie
C. van der Leest

Cahier 131


Cahier 131,
Ismaël was geen islamiet
Lucius W. de Graaff

Cahier 130


Cahier 130,

Defragmenteer mijn hart
David de Jong

Cahier 129


Cahier 129,
Gods lieveling.
Salomo's wijsheid

Henk Drost